artikel

Managers missen inzicht in prestaties en succesfactoren

Geen categorie

Senior businessmanagers en IT-managers van grote organisaties hebben te weinig zicht op de financiële prestaties en succesfactoren van hun oondernening. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek van Oracle en Dynamic Markets.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 1499 managers in grote organisaties in dertien landen in Europa, de VS, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika. In de Benelux zijn 125 managers ondervraagd. Het onderzoek met als titel Performance Management: An Incomplete Picture focust op de problemen bij de processen voor het verzamelen van belangrijke data. Deze problemen zorgen voor een achterstand van gemiddeld vier maanden.

Organisaties in de Benelux scoren op de meeste vlakken beter dan het gemiddelde, maar zijn volgens de resultaten van het onderzoek zeker voor verbetering vatbaar als het gaat om inzicht in financiële prestaties.

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek:

  • Managers in de Benelux (27 procent) besteden na Duitsland (25 procent) het minste tijd aan analyses maken met behulp van spreadsheets.
  • In de Benelux duurt het gemiddeld 157 dagen voordat (delen van) de strategie van een organisatie is gewijzigd en deze ook wordt nageleefd. In Turkije duurt een dergelijk traject gemiddeld tien dagen korter, terwijl organisaties in de Nordics er gemiddeld 276 dagen over doen.
  • Omzetblindheid: 82 procent van de bedrijven geeft toe geen compleet beeld te hebben van de prestaties per business unit. 46 Procent (Benelux: 39) gelooft dat dit in potentie resulteert in onjuiste zakelijke besluiten. 40 (Benelux: 37) Procent geeft aan dat dit negatieve invloed heeft op de financiële prestaties en 38 (19) procent denkt dat dit resulteert in een gebrekkige planning, die zakelijk succes in de weg staat.
  • Spreadsheet-spaghetti: Managers besteden meer dan een derde (36 procent) van hun tijd aan het doorspitten van spreadsheets. Zelfs 82 procent van de managers die belast zijn met scenarioplanning, gebruikt spreadsheets om data te onderzoeken en te analyseren. In de Benelux is dat cijfer 72 procent.
  • Vintage-data: Data uit spreadsheets raken snel achterhaald. Vaak zijn die data gemiddeld vier maanden oud. Erger nog, 28 Procent van de managers weet niet eens hoe oud de data zijn waarmee ze werken.
  • Achterhaalde planning: Met een gemiddelde 'dataleeftijd' van zes maanden is het bij scenarioplanning nog erger. 30 Procent heeft geen idee dat de data zo achterhaald is. In de Benelux is dat cijfer met 11 procent minder alarmerend. Wereldwijd geeft 95 procent van de respondenten aan daardoor problemen te ondervinden.
  • Slechte flexibiliteit heeft consequenties: Het duurt soms anderhalf jaar om slecht presterende bedrijfsprocessen of initiatieven te identificeren en aan te passen. 83 (Benelux: 67) Procent geeft aan hieronder te lijden. 33 (Benelux: 23) Procent van de plannen gaat hierdoor de mist in, 55 (Benelux: 51) procent loopt tegen hogere kosten aan en 43 (Benelux: 39) procent van de plannen heeft een negatief effect op de moraal van werknemers.
  • Silomentaliteit: 87 procent van de business managers bekritiseert de communicatie en het delen van data tussen de verschillende afdelingen. 71 Procent noemt de links tussen strategische doelen, operationele plannen en budgetten 'gefragmenteerd'.

Oracle heeft het compete rapport beschikbaar om te downloaden. Registratie is daarvoor noodzakelijk.

(Bron: 6minutes.be)

Reageer op dit artikel