artikel

Onnodig papierwerk en collega’s grootste belemmeringen

Geen categorie

Het uitvoeren van onnodige administratieve handelingen en slecht functionerende collega's zijn volgens werknemers de grootste belemmeringen om hun werk goed te doen. Ook het werk zelf en vervoersproblemen scoren hoog in de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2010 die eind vorig jaar is uitgevoerd door TNO en CBS.

In 2010 ondervond 15 procent van de werknemers minstens één keer per week hinder bij het uitvoeren van het werk door onnodig papierwerk, zo blijkt uit het onderzoek. Slecht functionerende collega’s worden bijna even vaak genoemd (14 procent). Buiten het werk worden vooral vervoersproblemen, zoals files of vertragingen in het openbaar vervoer, genoemd als vaak voorkomende belemmering (17 procent).

Persoonlijke omstandigheden, zoals zorgtaken, de eigen gezondheid en leefstijl worden door relatief weinig werknemers als belemmerend ervaren. Minder dan 6 procent van de werknemers gaf aan hier minimaal wekelijks hinder van te ondervinden bij de uitvoering van het werk.

Openbaar bestuur
In het openbaar bestuur en het onderwijs wordt onnodige administratie het vaakst gerapporteerd. Vorig jaar gaf bijna een kwart van de werknemers in deze sectoren aan dat het werk daar minimaal wekelijks door gehinderd wordt. Onnodige administratie wordt ook het meest genoemd door werknemers in de gezondheids- en welzijnszorg.

In de vervoer- en communicatiesector, de bouwnijverheid en de zakelijke- en financiële dienstverlening zijn vervoersproblemen de meest genoemde belemmering. Slecht functionerende collega’s vormen de meest gemelde belemmering in de horeca, industrie en handel.

Eigen gezondheid
Mannen ervaren vaker belemmeringen dan vrouwen. Dit geldt vooral voor onnodig overleg en vervoersproblemen. Beide belemmeringen worden door mannen twee keer zo vaak gerapporteerd als door vrouwen. De eigen gezondheid en zorg voor een naaste worden door mannen en vrouwen even vaak als belemmerend ervaren.

Vergeleken met andere werknemers hebben jongeren weinig last van onnodige administratie en overleg. Bij hen spelen beperkte motivatie en leefstijl juist een grotere rol. Werknemers van 55 jaar en ouder daarentegen zeggen relatief vaak in hun werk belemmerd te worden door hun gezondheid en zorg voor een naaste.

In een afzonderlijke brochure worden resultaten over een aantal specifieke thema’s uit de NEA 2010 beschreven, zoals thuiswerken, burn-out, ziekteverzuim, tevredenheid met het werk en het willen en kunnen doorwerken tot het 65ste levensjaar. Onderzoekstechnische informatie over de NEA 2010 staat beschreven in een methodologisch rapport.

De brochure en het rapport zijn te downloaden of te bestellen via TNO

Reageer op dit artikel