artikel

Verzwakking economie blijft grootste risico volgens managers

Geen categorie

Het huidige conjuncturele herstel zorgt in het bedrijfsleven nog niet voor een groot vertrouwen in de economie. Managers overal ter wereld zien verzwakking van de economie als grootste risico voor hun bedrijf. Ook veranderingen in wet- en regelgeving, toegenomen concurrentie en reputatieschade worden gezien als belangrijke bedreigingen. Nederlandse managers noemen met name het gebrek aan innovatie en het niet tegemoet kunnen komen aan klantbehoeften als belangrijk risico.

Dat blijkt uit de Global Risk Management Survey 2011, een tweejaarlijks onderzoek van risicoadviseur en verzekeringsmakelaar Aon Risk Solutions onder 960 ondernemers en managers uit 58 landen.

Ondanks het herstel van de wereldeconomie baart het gevaar van aanhoudende economische problemen de ondervraagde ondernemers en managers nog steeds grote zorgen. Zij noemen een recessie als belangrijkste risico voor organisaties in alle regio‘s. Ook in de vorige editie van Global Risk Management Survey, in 2009, gaven ondernemers verzwakking van de economie als belangrijkste risico’s aan voor hun organisatie.

Ondernemers en managers vrezen een ‘double-dip’, een zorg die wordt gevoed door aanhoudend hoge werkloosheidscijfers, de schuldenlast van veel grote economieën en het aflopen van crisismaatregelen. Tweederde van de respondenten (67 procent) heeft het afgelopen jaar omzetverlies geleden door verslechtering van de economische situatie.

Gebrek aan innovatie
Het gedeelde aspect van gebrek aan innovatie en een slechte aansluiting op de behoeften van de klant staat dit jaar voor het eerst in de top tien van grootste wereldwijde risico’s. Deze ontwikkeling weerspiegelt de groeiende angst om marktaandeel te verliezen aan meer toekomstgerichte concurrenten. Vooral Nederlandse managers en ondernemers noemen dit als belangrijk risico.

Falende technologie en systeemuitval behoren ook voor het eerst bij de meest genoemde risico’s. Organisaties worden steeds afhankelijker van technologie. Zorgen op dit vlak resulteren op hun beurt in angst voor additionele risico’s, waaronder bedrijfsuitval en reputatieschade. Ook deze risico’s komen voor in de top tien. Veranderingen in wet- en regelgeving blijft ook in 2011 het op een na grootste risico voor organisaties.

Zeven van de tien respondenten heeft geen plan voor de aanpak van dit risico. Slechts een miniem aantal (4 procent) schakelt hulp van derden in voor het ontwikkelen van een strategie om toptalent te werven en vast te houden. Het onvermogen om goede mensen te werven en vast te houden stond in 2009 nog onderaan de lijst. Bedrijven werkten toen met vacaturestops en moesten afslanken. De dalers in de top tien zijn onderbreking van het productieproces en het prijsrisico van grondstoffen.

De top tien risico’s van Aon’s Global Risk Management Survey 2011
(tussen haakjes positie in 2009)

1. (1) Verzwakking economie
2. (2) Veranderingen in wet- en regelgeving
3. (4) Toenemende  concurrentie
4. (6) Reputatie- en merkschade
5. (3) Onderbreking van het productieproces
6. (-) Gebrekkige innovatie/aansluiting bij klantbehoeften
7. (10) Onvermogen om toptalent aan te trekken en vast te houden
8. (5) Prijsrisico grondstoffen
9. (-) Falende technologie/systeemfalen
10. (7) Risico van cash-flow en liquiditeit

Trends
Uit het Global Risk Management Survey 2011 blijkt dat steeds meer organisaties een Chief Risk Officer benoemen: 31 procent van de respondenten zegt een dergelijke eindverantwoordelijke te hebben, tegenover een kwart in 2009. Hieruit blijkt het groeiende belang van een risicofunctionaris in het management en risicomanagement als geheel in de organisatie.

Desondanks meet slechts 39 procent van de respondenten zijn totale risicokosten, de Total Cost of Risk (TCOR). In 2009 was dat nog 44 procent. Meest genoemde reden is het gebrek aan middelen of expertise. Het niet volgen of sturen van deze kosten kan op de lange termijn schadelijk zijn voor een organisatie. Met het aantrekken van de economie is de verwachting dat meer organisaties hun totale risicokosten gaan meten.

Lees meer over de Global Risk Management Survey 2011 bij Aon. Daar kan ook het volledige raaport worden opgevraagd.

Reageer op dit artikel