artikel

Balanced Scorecard: ‘te veel balans, te weinig focus’

Geen categorie

"De Balanced Scorecard geniet een grote populariteit, maar toch heb ik er een probleem mee." Dat zegt Stuart Cross, een in het Verenigd Koninkrijk bekende managementdenker en consultant. De zwakte van de BSC schuilt volgens Cross in het gegeven dat het alles van gelijk gewicht en importantie maakt.

Er is 'te veel balans, te weinig focus', wat erg verwarrend kan uitpakken bij het uitwerken van een toekomstvisie. Want een strategie is alleen dan relevant indien er sprake is van een doel dat glas- en glashelder is. Of het nu voor een team, een afdeling of voor de organisatie als geheel is.

Cross heeft het niet over een shortlist van drie of vier doelen, nee het enige, ware, echte doel, daar gaat het om. Denk aan Winston Churchill die toen hij aantrad als premier zei: "De overwinning is het enige dat telt – de overwinning, hoe hoog de kosten ook mogen zijn, hoe moeilijk de weg en hoe weerzinwekkend de terreur ook is. Want zonder overwinning is er geen overleven."

Duidelijk formuleren
Belangrijk is dat je je doel koppelt aan je businessmodel, dus aan het basisidee over hoe je je organisatie waarde wilt laten creëren en leveren. Even belangrijk is je ambitieniveau duidelijk te formuleren. Want je doel bereiken wordt erg lastig als je je niet kunt voorstellen wat haalbaar en mogelijk is of wat daar allemaal bij komt kijken.

En tot slot is het belangrijk dat je vaststelt wanneer het een en ander gerealiseerd moet zijn. Dus: streef niet naar balans, maar naar focus op het doel. Is dit aanwezig in alle geledingen van de organisatie, dan zal je merken dat wat er nodig is er ook komt.

(Bron: MorganCross Consulting)

Zie ook: www.balancedscorecard.org

Reageer op dit artikel