artikel

Capgemini: BPM wint in Nederland aan belang

Geen categorie

Business Process Management (BPM) wint in Nederland aan belang. Volgens de tweede editie van het Capgemini-rapport Business Process Management in Nederland bestaat er een duidelijke positieve relatie tussen procesprestatie en 'BPM-volwassenheid'.

Het rapport Business Process Management in Nederland maakt duidelijk in welke mate Business Process Management wordt toegepast door Nederlandse organisaties. Ook zijn de succesfactoren van BPM-initiatieven en het gebruik van BPM-technologie geanalyseerd. Daarnaast worden zeven essentiële lessen uitgelicht en zeven trends waargenomen. Het rapport is op basis van een gezamenlijk onderzoek met de Universiteit Utrecht opgesteld.

De onderzoeksresultaten wijzen op een correlatie tussen BPM-volwassenheid en prestaties van processen. Dit betekent dat investeren in BPM-volwassenheid een goede strategie is om processen en de daaruit voortkomende prestaties te verbeteren.

Roeland Loggen, consultant BPM bij Capgemini en initiatiefnemer van het onderzoek: "In onze ogen is BPM geen oplossing meer die op zoek is naar een probleem. Managers moeten zich realiseren dat BPM een strategische keuze is die leidt tot een duurzame verbetering van de prestaties van de processen. Daarbij is het noodzakelijk dat het management een actieve rol speelt bij de verbetering van processen, want dat leidt tot topprestaties. Dit is namelijk bij adoptie van BPM het grote verschil dat bij alle topperformers wordt waargenomen ten opzichte van minder presterende bedrijven."

Verbeteren
Uit het rapport blijkt dat de meeste organisaties de komende twee jaar BPM-initiatieven willen starten. Ook beweegt BPM gestaag richting klantgerichte processen (sales, customer service en frontoffice). Het onderzoek bevestigt dat BPM en BPM-technologie bedrijven helpen bij het verbeteren van de communicatie en afstemming van organisatie en IT. Tevens wordt duidelijk dat het meten van de prestaties van de processen een belangrijke trend is. Opmerkelijk is dat dikke muren tussen functiegebieden en de functionele cultuur die in een dergelijke omgeving van toepassing is, de grootste obstakels blijven voor de invoering van BPM.

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking drie onderzoekers aan de Universiteit Utrecht. Pascal Ravesteijn, een van de onderzoekers: "Het BPM-onderzoek van 2011 is baanbrekend in de zin dat hiermee voor het eerst een relatie wordt aangetoond tussen de BPM-volwassenheid van een organisatie en de prestatie van haar processen. De voordelen van procesdenken worden hiermee duidelijk bewezen."

Het BPM-onderzoeksrapport kan worden gedownload bij capgemini. Het onderzoek is gebaseerd op een online-enquête waaraan werd deelgenomen door 168 personen (een toename van 50 procent ten opzichte van het vorige rapport) uit diverse Nederlandse organisaties actief in de openbare sector en de privésector.

Reageer op dit artikel