artikel

Meer kundige feedback dringend gewenst

Geen categorie

Kundig feedback geven is essentieel bij het leidinggeven. Maar het gebeurt te weinig. De realiteit is dat leidinggevenden terughoudend zijn bij het commentaar geven op het handelen van hun medewerkers. En als ze het doen, doen ze het op een weinig effectieve manier. Dat concluderen onderzoekers van de Britse communicatiespecialist Threshold.

Slechts 45 procent van de ondervraagde werknemers met een lijnmanager boven zich beoordeelt diens feedback positief. Positief betekent in dit geval dat het op geregelde tijdstippen en gebeurt en dat de werknemers er hun werk beter door doen. 42 procent geeft aan dat de normen op basis waarvan ze beoordeeld worden aan hen zijn gecommuniceerd. Een op de twee werknemers heeft het gevoel dat hun leidinggevende de helpende hand biedt als er zich een probleem voordoet.
 
Alarmerend is dat slechts 10 procent van de respondenten zich bereid toont een stap extra te doen. De overgrote meerderheid van deze groep laat zich zeer positief uit over de ontvangen feedback, een onderzoeksuitkomst die een duidelijk verband schijnt aan te geven tussen medewerkersbetrokkenheid enerzijds en anderzijds de communicatieve vaardigheden van leidinggevenden.

(Bron: Management-Issues)

Kijk ook op www.leren.nl

Reageer op dit artikel