artikel

Profiteren van internetforums

Geen categorie

Online communities zijn ideale marketing- en promotie-instrumenten. Je vindt er mensen van alle leeftijden, culturen, opleidingsniveau, ervaring en technische kennis bij elkaar, wat zo’n platform een groot potentieel geeft voor bedrijven die met hun klanten willen communiceren en interacteren.

Maar wie de mogelijkheden ten volle wil benutten, moet wel weten hoe zo’n internetgemeenschap precies functioneert. Consumenten wisselen er informatie over producten en diensten uit, maar de internetcommunities functioneren soms ook als bron van innovatie (productverbetering en co-creatie).

Omdat de klantenforums op internet meestal bestaan uit gelijkgezinden met dezelfde behoeften en problemen is er veel onderlinge empathie, mededeelzaamheid en vertrouwen. In een online community delen mensen bovendien een (virtuele) ruimte en hebben ze toegang tot gedeelde resources. Ook dat schept een band, én vertrouwen, met als gevolg dat de leden van zo’n internetforum hun aankopen doen op basis van adviezen van medegebruikers.

Dit alles leidt tot een sneeuwbaleffect: hoe meer mensen ontdekken dat ze ‘gelijk’ zijn, des te sympathieker ze elkaar vinden en des te meer ze bereid zijn om van alles over zichzelf mee te delen. En zo groeit ook het onderlinge vertrouwen. De sleutelfiguren in dit soort online communities groeien meestal uit tot officieuze opinieleiders. Daar kunnen bedrijven op inspelen door hen als hefboom te gebruiken om de online community, het merk en de producten meer waarde te geven.

Wie geschikte opinieleiders wil recruteren kan het beste kijken naar de frequente en meest gerespecteerde bezoekers van een online community. Zij worden door de overige bezoekers het meest betrouwbaar en geloofwaardig gevonden, en kunnen dus bij uitstek de rol van brand promotor (‘merkevangelist’) vervullen.  

(Bron: Shirin Alavi, Vandana Ahuja en Y Meduri in Merk & Reputatie)

Reageer op dit artikel