artikel

Werknemers zijn niet zo tevreden als de baas denkt

Geen categorie

Werknemers zijn minder tevreden over hun baan dan de meeste bazen denken. Dit verschil doet zich vooral voor bij de aspecten salaris, opleidingsmogelijkheden en promotievooruitzichten. Werkgevers overschatten zichzelf, zo blijkt uit trendonderzoek dat Tempo-Team liet uitvoeren onder werkgevers en werknemers.

Met de aanstaande arbeidskrapte zullen de werkgevers hier meer aandacht aan moeten besteden. Want uiteindelijk zal de marktwerking ‘the war for talent' aanjagen en kiezen werknemers voor  bedrijven die de behoeftes van werknemers wel kennen en hier goed op inspelen.

Volgens Suzanne Jungjohann van Tempo-Team moeten werkgevers meer aandacht geven aan wat er leeft bij hun personeel en waar nodig investeren op onder andere ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. "Daarbij gaat het ook om goede interne communicatie rondom bijvoorbeeld loopbanen en doorgroeimogelijkheden. En het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Werknemers moeten duidelijk zijn in wat ze willen; de werkgevers moeten het structureel meenemen in hun HR-beleid. Persoonlijke ontwikkeling gaat veel verder dan een enkele toets bij de jaarlijkse beoordeling.'

Duurzame inzetbaardheid schiet tekort
Een ander opvallend feit is dat nog maar weinig bedrijven aangeeft voorbereid te zijn op de aanstaande vergrijzing (met 46% minder dan de helft). Het gaat dan om maatregelen voor duurzame inzetbaarheid van personeel. Enerzijds het langer actief houden van oudere werknemers en tegelijk jonge werknemers aantrekken en deze vasthouden.

Jungjohann: "Blijkbaar wachten de bedrijven met maatregelen totdat de nood aan de man is. Dat is niet verstandig, want dergelijke inspanningen om serieus werk van generatiemanagement te maken, vergen wel een behoorlijke voorbereiding. Als je er te lang mee wacht, bestaat het gevaar dat werknemers in de tweede helft van hun loopbaan minder inzetbaar zijn en dat je ook als organisatie achterop raakt in de arbeidsmarkt."

Download het volledige rapport bij Tempo-Team (pdf)

Reageer op dit artikel