artikel

Concurrentiekracht Nederland hoort nu bij wereldtop

Geen categorie

Nederland is op de mondiale concurrentie-ranglijst doorgedrongen tot de wereldtop. Steeg Nederland vorig jaar nog met twee plaatsen naar de achtste positie op de ranglijst van 142 landen, dit jaar staat Nederland zevende. Het kabinetsbeleid is gericht op het behalven van een top-5 positie de komende jaren.

Jaarlijks publiceert het World Economic Forum (WEF) de concurrentiepositie van landen. Als partner van het WEF verzamelde het Nederlandse instituut INSCOPE de gegevens voor Nederland. Prof.dr. Henk Volberda, wetenschappelijk directeur van Inscope: “De indicatoren laten duidelijk zien dat Nederland langzamerhand aan het verschuiven is naar een hoogwaardige kenniseconomie”.

Het sterke concurrentievermogen van onze Nederlandse economie is volgens Volberda een afspiegeling van onze reële economie en geeft ook veel vertrouwen in de toekomstige groei. “Ondanks de dreigende ‘double-dip’ door de oplopende begrotingstekorten van omringende geavanceerde westerse economieën is het concurrentievermogen van de Nederlandse economie opnieuw verbeterd. De stijging mag in deze tijden van grote onzekerheid gezien worden als een uitzonderlijke prestatie.”

Kenniseconomie
Een van de oorzaken van de stijging van Nederland is de omslag naar een kenniseconomie: Het Nederlandse onderwijssysteem (8e plaats) vormt hiervan de basis. Ook is de samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven sterk verbeterd (8e plaats) en is de instroom van kenniswerkers toegenomen.

Ons land scoort ook hoog op Infrastructuur en efficiënte marktwerking: de blijvende investeringen in kwaliteit van de infrastructuur voor zee (2e plaats), rail (6e plaats) en luchttransport (5e plaats) verbeteren het vestigingsklimaat. Daarnaast heeft de ingezette liberalisering van markten (9e plaats) geleid tot een toenemende bedrijvigheid.

Verder scoort Nederland redelijke op het gebied van innovatie. Nederlandse bedrijven zijn zeer geavanceerd (5e plaats) en redelijk innovatief (12e plaats) en lopen voorop in het toepassen nieuwe technologische toepassingen voor  productiviteitsverbetering (5e plaats).

Ranglijst
Zwitserland blijft de wereldwijde ranglijst aanvoeren. Superieure kennisinstellingen, hoge investeringen in Research & Development (R&D) en de voortdurende gerichtheid op innovatie door samenwerking van bedrijfsleven en universiteiten, samen met een excellente infrastructuur, een betrouwbare overheid en efficiënte markten zorgen daarvoor.

Singapore, de aanvoerder van de Aziatische economieën, stijgt dit jaar voor het eerst naar de tweede plaats. Singapore heeft niet alleen de meest effectieve overheid, maar excelleert ook in investeringen in infrastructuur en onderwijs.

De Scandinavische landen blijven domineren in de top 10 door hun hoge investeringen in R&D en onderwijs. Zweden staat op de derde plaats en Finland is gestegen van de zevende naar de vierde plaats. Naast excellent onderwijs op alle niveaus beschikken deze landen ook over zeer hoogwaardige publieke instellingen, een hoog innovatievermogen en een hoge instroom van hoogwaardige kenniswerkers. Met name Finland is koploper op het gebied van innovatie in Europa.

Reageer op dit artikel