artikel

Managers leren van trainingen, ondergeschikten van elkaar

Geen categorie

HR-verantwoordelijken en leidinggevenden leren het meest van klassikale opleidingen of trainingen. Werknemers leren het meest van collega's. Althans in België, zo blijkt uit de tweede editie van de  Learning Indicator van Kluwer. Dit  onderzoek naar leren in een werkomgeving toont opnieuw aan dat Belgische professionals bijzonder leergierig zijn. Bijna driekwart van alle respondenten wil in zijn vrije tijd leren in het kader van zijn loopbaan en is bovendien bereid zelf te betalen voor een opleiding.

Net als vorig jaar brengt Kluwer met de Learning Indicator 2011 de praktijk van leren op de werkvloer in kaart, evenals de strategie achter leren. Om een duidelijker inzicht te verwerven in de rolverdeling inzake leren, werden dit jaar drie doelgroepen bevraagd: HR- en opleidingsverantwoordelijken, werknemers en leidinggevenden. Alle actoren van de ‘leerdriehoek' in een bedrijfscontext zijn hiermee opgenomen in het onderzoek.

Van de 3.804 respondenten heeft 85 procent de afgelopen twaalf maanden een opleiding gevolgd. Dat is een stijging met 9 procent ten opzichte van 2010. Van de ondervraagde werknemers nam 80 procent deel aan een opleiding. HR- en opleidingsverantwoordelijken volgden het meest een opleiding (91 procent), gevolgd door leidinggevenden (89 procent).

Wapenen
De respondenten geven aan dat de opleidingen die ze hebben gevolgd, niet per se de opleidingen zijn die ze willen volgen. Bij de opleidingen die ze zouden willen volgen, ligt de nadruk meer op generieke vaardigheden en minder op functietechnische kennis (IT, juridische, technische of financiële opleidingen…). "Vooral bij werknemers valt dit op", aldus Jan Laurijssen, Learning Solutions Manager bij Kluwer Opleidingen. "Een carrière is vandaag veel minder voorspelbaar dan enkele generaties geleden. Werknemers voelen dan ook de nood om zich te wapenen voor hun loopbaan van de toekomst."

Bovendien blijken werknemers functietechnische kennis vaak op een andere manier te verwerven: niet alleen raadplegen ze collega's het vaakst om kennis te vergaren, ze leren ook het meest van hun collega's. Leidinggevenden, HR- en opleidingsverantwoordelijken beschouwen klassikale opleidingen en training als het kanaal waar ze het meest van leren. Collega's komen bij leidinggevenden op de derde plaats en vallen bij HR- en opleidingsverantwoordelijken zelfs uit de top 3. 

Motivatie
Niet alleen bieden bedrijven opleidingen aan en volgen professionals deze massaal, ze zijn ook gemotiveerd om te leren. Die motivatie gaat ver: bijna driekwart van alle respondenten is bereid in zijn vrije tijd een opleiding te volgen in het kader van zijn carrière. Het hoogst ligt die bereidheid bij HR- en opleidingsverantwoordelijken met liefst 95 procent. Van de leidinggevenden is 94 procent hiertoe bereid en van de werknemers 62 procent. De bereidheid van werknemers om in hun vrije tijd opleidingen te volgen, wordt betwijfeld door HR en leidinggevenden: volgens 80 procent van hen is minder dan de helft van de werknemers hiertoe bereid.

Ook financieel wil men een inspanning doen: 72 procent van alle respondenten wil zelf voor een opleiding betalen indien het bedrijf dit niet doet. 57 procent is bereid hiervoor tot 250 euro te investeren, 15 procent wil ook een groter bedrag uitgeven.

Lees meer over het onderzoek op hrworld.be

Reageer op dit artikel