artikel

Denken wordt zichtbaar in Visuele Meetings

Geen categorie

Hoe breng je kennis die in groepen beschikbaar is aan de oppervlakte en maak je bijeenkomsten productiever en meer inspirerend? Door denken zichtbaar te maken, betoogt David Sibbet in zijn nieuwe boek Visuele Meetings.

Sibbet noemt zichzelf visual practitioner. Hij laat zich inspireren door de manier waarop ontwerpers en architecten werken en door hoe natuurlijke systemen zich organiseren en evolueren. De mens denkt in beelden. Dag in dag uit krijgen we ontelbare visuele impulsen over ons heen, en ons brein is daarop ingesteld: 80 procent van onze hersencellen heeft zich ontwikkeld vanuit de behoefte om die veelheid aan visuele informatie te verwerken.

Ons begrip van hoe de wereld in elkaar steekt en hoe dingen met elkaar samenhangen is vervat in beelden, verhalen (ook een vorm van ‘verbeelding’) en metaforen. Daar sluit de methodiek van visual practitioning bij aan.

Sibbet past zijn techniek – die hij ‘grafisch faciliteren’ noemt – met name toe op het effectiever maken van groepsprocessen. Dat werkt als volgt: breng met visuele tools in beeld waar je bent, waar je heen wilt en hoe je daar komt. Stap voor stap en met eenvoudige visuele tools (post-its, tekeningetjes, foto’s, mindmaps, visuele metaforen, grafieken enzovoort) betrek je zo teams bij een onderwerp, waarna visualisatie helpt om de groepskennis te externaliseren, processen te analyseren en te organiseren en samen de stap te zetten van denken naar doen.

Bottom-up
De methode van Sibbet draait om bottom-up co-creatie met behulp van visuele tools. Het is dus iets anders dan een PowerPointpresentatie waarmee top-down een ‘eenrichtings’ verhaal wordt verteld. Het gaat bij Sibbet niet om louter plaatjes, maar om een hecht geheel van woord en beeld – vergelijkbaar met multimedia-uitingen op internet, in games en moderne reclametaal. Deze synergie tussen woord en beeld brengt het denken naar een heel ander niveau.

In de Nederlandse vertaling van het boek zijn enkele cases toegevoegd die door Business Models Inc. in ons land zijn uitgevoerd. Ze betreffen onder andere de Universiteit (TU Eindhoven), een willekeurige wijk (Berkelpark in Zutphen), een internationale organisatie (Dorel) en een jonge start-up (Qwic). De ervaring van de betrokkenen: grafisch faciliteren is leuk om te doen en breed toepasbaar.
*
Visuele Meetings is de vertaling van Visual Meetings, dat eind 2010 verscheen bij Wiley. Verschijnt: oktober 2011 bij Kluwer. ISBN: 9789013084245

Reageer op dit artikel