artikel

Zelfsturende teams bevorderen kwaliteit

Geen categorie

Kwaliteitsprofessionals in de zorg hebben vele  verantwoordelijkheden. Met minder kosten moet betere zorg geleverd worden.  Eenvoud lijkt het nieuwe toverwoord. Roos Vonk is een van de sprekers tijdens  het Kwaliteit in Zorg-congres op 9 november met als thema Alles draait om  eenvoud.

Alles in onze samenleving is te groot geworden, ook de zorg. De mensen op de werkvloer weten precies wat eraan schort, maar door de vele lagen daartussen is het management het zicht op deze alledaagse werkelijkheid volledig kwijt. "We moeten terug naar hoe we in de oertijd leefden, in kleine groepen waarin iedereen elkaar kent, zijn eigen taken heeft en daar ook op wordt aangesproken", vindt hoogleraar psychologie Roos Vonk.

Hoewel die situatie niet meer is na te bootsen doordat alles nu teveel veranderd is, denkt Vonk dat je wel dicht in de buurt kunt komen, namelijk door de inzet van zelfsturende teams. Dit werkt het best als u zich houdt aan de volgende regels:

– maak zo min mogelijk gebruik van managers, maar werk bij voorkeur met een meewerkend voorman bij wie anderen de kunst kunnen afkijken;

– de managers die er zijn moeten zich dienend opstellen. Zij hebben een faciliterende rol;

– de meewerkend voorman moet zijn vak goed verstaan, in staat zijn anderen te enthousiasmeren en bovendien authentiek en integer zijn waardoor hij of zij een hoge mate van vertrouwen heeft. Dit type leiders noemen we transformationele leiders;

– werk niet teveel met regels, voorschriften en procedures. Die zenden naar medewerkers een signaal van wantrouwen uit. Natuurlijk heb je protocollen en veiligheidsvoorschriften nodig, maar als iemand in een klein team werkt en direct contact heeft met zijn eigen patiënten, dan ziet hij veel beter de noodzaak daarvan in;

– behandel medewerkers op de manier waarop je wilt dat ze worden en niet zoals ze zijn. Veel van ons gedrag is namelijk een selffulfilling prophecy.

Roos Vonk is hoogleraar psychologie aan de Radboud Universiteit, trainer en management consultant.

Meer weten over het congres Kwaliteit in Zorg op 9 november 2011? Klik hier

Reageer op dit artikel