artikel

Meer ruimte voor intuïtie goed voor bedrijfsleven

Geen categorie

Organisaties zouden werknemers vaker intuïtief moeten laten beslissen. Dat zou leiden tot betere beslissingen, meer slagvaardigheid, meer klantvriendelijkheid en een betere werksfeer.

Dat is een van de opvallende uitkomsten van een onderzoek van KPMG dat 400 werknemers ondervroeg naar de rol van intuïtie in hun organisatie. Een derde geeft aan dat voornoemde positieve gevolgen te verwachten zijn. Van de respondenten geeft 40 procent aan dat rationele afwegingen op dit moment meer invloed hebben op besluiten dan het gevoel. Voor 60 procent geldt dat de op verstand gebaseerde beslissingen wel eens ingaan tegen het gevoel.

Muel Kaptein, partner bij KPMG Forensic en hoogleraar Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit, vindt het belangrijk dat organisaties hun werknemers meer ruimte geven om te handelen op basis van hun gevoel omdat dit vernieuwing stimuleert. Innovaties en originele ideeën vormen per slot van rekening de sleutel tot succes.

(Bron: Gids voor Personeelsmanagement)

Reageer op dit artikel