artikel

Denk aan de medewerkers bij een reorganisatie

Geen categorie

Hoe waarborg je het welzijn van medewerkers tijdens en na een reorganisatie? TNO en partners vonden in het tweejarige Europese onderzoeksproject ‘PSYRES’ dat reorganisaties inderdaad negatieve invloed hebben op werknemers door verhoogde werkdruk, meer baanonzekerheid en negatieve sfeer op de werkvloer. Er is ook hoop: leidt een reorganisatie tot verbetering in het werk, dan neemt het welzijn van medewerkers toe.

Inkrimpingen, fusies, overnames; de voornaamste reden van een reorganisatie is vaak een economische. De reorganisatie moet ervoor zorgen dat de organisatie beter presteert in een vaak onrustige omgeving. Gemotiveerde, vitale en gezonde medewerkers zijn daarvoor essentieel. Resultaten van reorganisaties die een negatief effect hebben op de motivatie en het welzijn van medewerkers kunnen om die reden tegenvallen.

Negatieve effecten
Het doel van het onderzoeksproject PSYRES (PSYchological Health and Well-being in REStructuring) was om meer inzicht te krijgen in de effecten van reorganisaties op het welzijn van medewerkers en hoe de negatieve effecten kunnen worden geminimaliseerd. Om er voor te zorgen dat werknemers een reorganisatie gezond doorstaan is het volgens PSYRES bepalend dat medewerkers in goede gezondheid zijn bij de start van een reorganisatie, ze breed inzetbaar zijn en vertrouwen hebben in eigen kunnen en vaardigheden. Organisaties op hun beurt moeten (helder en frequent) communiceren, ruimte bieden voor participatie en steunend zijn.

Om een goed beeld te krijgen analyseerde het PSYRES team vragenlijsten uit Finland, Denemarken, Polen en Nederland. Het team sprak met ervaringsdeskundigen: medewerkers en leidinggevenden die recent een reorganisatie doormaakten. Samen met deskundigen (o.a. hr-adviseurs) ging het team in workshops op zoek naar strategieën om de negatieve effecten van reorganisaties op het welzijn zoveel mogelijk te beperken.

Lees meer over het project PSYRES

Reageer op dit artikel