artikel

Ruim 50 miljoen extra voor sociale innovatie in mkb

Geen categorie

Staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 52 miljoen euro extra beschikbaar voor sociale innovatie in het midden- en kleinbedrijf. Aanvankelijk was een bedrag uit het ESF-fonds van 25,2 miljoen beschikbaar voor het mkb. Met de 52 miljoen extra is nu ruim 77 miljoen beschikbaar.

Bedrijven en organisaties kunnen met het geld hun bedrijfsprocessen verbeteren en de inzetbaarheid van werknemers verbeteren zodat die langer en vitaler kunnen doorwerken.

De Nederlandse arbeidsmarkt staat voor een grote verandering. Vergrijzing en minder instroom van jongeren dwingen tot investeren in de huidige en toekomstige beroepsbevolking. Mensen zullen langer moeten gaan werken. Kabinet en sociale partners hebben afspraken gemaakt over grotere arbeidsdeelname en meer duurzame inzetbaarheid van mensen. De ESF-subsidies helpen werkgevers om extra in te zetten op sociale innovatie van hun organisatie en duurzame inzetbaarheid van hun personeel.

Voor de ESF-subsidieregeling ‘Sociale innovatie voor bedrijven’ was eerst  25,2 miljoen beschikbaar. De regeling was echter zwaar overtekend, de belangstelling vanuit het mkb bleek zeer groot.  Het Agentschap SZW kan nu door de overheveling van niet benut ESF-geld in plaats van 1400 aanvragen alle 4288 aanvragen in behandeling nemen. Alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen, kunnen worden gehonoreerd.

Het extra geld is gevonden door het overhevelen van andere, ongebruikte  ESF-subsidies. Het totale ESF-budget voor de periode 2007-2013 bedraagt 830 miljoen euro.

(Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Reageer op dit artikel