artikel

Vergrijzing personeel vraagt om maatregelen

Geen categorie

Het besef dat vergrijzing van het personeelsbestand om maatregelen vraagt, is in vergelijking met eerdere uitkomsten van de Vergrijzingsmonitor gegroeid. Organisaties ervaren vooral vraagstukken van personeelsopbouw, kennisuitval en arbeidsmarktanalyse. Dat blijkt uit recent onderzoek van het platform Over Duurzame Inzetbaarheid (Kluwer).

De meeste respondenten plaatsten een vinkje (54 procent) bij ‘goed arbeidsmarktbeleid kan vergrijzing in de organisatie opvangen'. Dat deze constatering nog altijd tot relatief weinig concrete actie leidt, is een onderzoeksuitkomst die consistent is met eerdere Vergrijzingsmonitoren. Want slechts een kwart van de respondenten zegt met strategische personeelsplanning bezig te zijn. Een kleine twintig procent weet niet of en hoe de organisatie een verband kan leggen tussen de arbeidsmarkt en de eigen personeelsplanning. En maar liefst 45 procent weet dat het nodig is, maar doet het niet.

Gevolgen van vergrijzing

Kennis verdwijnt uit de organisatie. Dat is na het arbeidsmarktthema het op één na meest gegeven antwoord (50 procent) op de vraag ‘wat betekent vergrijzing in uw organisatie vooral?'. Behalve verlies van kennis zijn een scheve opbouw van het personeelsbestand en een beperkte veranderbereidheid bij ouderen de meest geconstateerde gevolgen van vergrijzing in organisaties. ‘Wij ervaren geen problemen met vergrijzing van onze personeelspopulatie' is slechts in een kleine twintig procent van alle antwoorden aangekruist. Er waren op deze vraag maximaal vier antwoorden mogelijk uit twaalf mogelijkheden.

Kennisverlies tegengaan
De meeste organisaties die (dreigend) kennisverlies proberen op te vangen, kiezen in een vergelijkbare meerkeuzevraag voor intern gerichte maatregelen. Men investeert in kennisoverdracht (50 procent), bevordert de interne mobiliteit (doorstroom – 40 procent) en breidt competenties van het bestaande personeel uit (49 procent).

Bijna 50 procent van de ondervraagden verklaart dat het eigen personeelsbestand de afgelopen twee jaar gemiddeld ouder is geworden. Bij een kwart is de gemiddelde leeftijd gelijk gebleven en iets minder dan 20 procent constateert ondanks alles een verjonging.

Vergrijzingsmonitor
In een vervolg op de Vergrijzingsmonitor 2010 deed het Kluwerplatform Over Duurzame Inzetbaarheid dit verkorte onderzoek naar de beleving van vergrijzing in organisaties anno 2011. Kluwer is samen met Randstad en KPMG lid van het Netwerk Organisatie en Vergrijzing dat de laatste vijf jaar de Vergrijzingsmonitor publiceerde.

Het onderzoek werd gehouden in november 2011 en leverde ruim 1200 ingevulde enquêtes op. Respondenten vertegenwoordigen hoger management (22 procent), uitvoerend management (15 procent), uitvoerende professionals (44 procent) en ondersteunend personeel (19 procent). De best vertegenwoordigde branches/sectoren in het onderzoek zijn overheid, onderwijs, zorg en welzijn, industrie en zakelijke dienstverlening.

De resultaten van het onderzoek zijn op 8 december bekend gemaakt tijdens de Praktijkdag Over Duurzame Inzetbaarheid van Kluwer in Utrecht.

 

Meer informatie: Over Duurzame Inzetbaarheid

Reageer op dit artikel