artikel

Voorkom escalaties met conflictremmers

Geen categorie

Bij een conflict is het van belang om escalatie te voorkomen. Als u zelf partij bent in een conflict, kunt u opbouwend meewerken aan de probleemoplossing door zelfcontrole en het inzetten zogenoemde conflictremmers:

 • Luchten
  Geef de ruimte om stoom af te blazen. Dat geeft ruimte om helder te kunnen denken.
 • Feedback
  Geef op de juiste wijze feedback. Zeg bijvoorbeeld niet ‘Dat zie je verkeerd’ maar ‘Ik zie dat anders’. Dit assertieve gedrag zal bij de ander ook assertief gedrag oproepen, wat de relatie open houdt. Luister en stel vragen.
 • Niet op de man spelen
  Onderdruk uw neiging om de oorzaak te zoeken in het karakter van de ander. Als u ervan uit gaat dat ‘moeilijke mensen’ slechts andere mensen zijn waarin u zich kunt verdiepen en waarvan u kunt leren omdat ze iets van uzelf weerspiegelen, blijven er geen moeilijke mensen over.
 • Bespreek wederzijdse visies en zienswijzen
  Geef aandacht aan beide kanten van de zaak. Standpunten zijn kwesties waar over te praten valt. Elkaar snappen betekent niet dat u het met de ander eens hoeft te zijn.
 • Los het conflict eens anders op
  Spreek af dat de ander in zijn woorden jouw standpunt uiteenzet en andersom. Dit zorgt ervoor dat de scherpe kantjes verdwijnen en er ontstaat beter wederzijds begrip.
 • Blijf bij het onderwerp
  Voorkom uitwijdingen en voorbeelden, dat kan alleen maar meer discussie oproepen. Mensen die elkaar de waarheid zeggen, worden soms de beste maatjes. Ze weten immers wat ze aan elkaar hebben. Oplossing van een conflict kan tegenstanders tot medestanders maken met openhartige gesprekken tot gevolg en daarmee betere teamprestaties.

Bron: Bert den Boer: Echt contact, Scriptum Psychologie, isbn 9789055948413

Reageer op dit artikel