artikel

Vrouwen werken niet beter samen dan mannen

Geen categorie

Er zijn van die hardnekkige misverstanden. Als het maar vaak genoeg wordt beweerd, denken we dat het zo is. Neem nu de wijd verspreide veronderstelling dat vrouwen meer bereid zijn tot samenwerking dan mannen. Die klopt dus niet, blijkt uit een analyse van vijftig jaar onderzoek in de Verenigde Staten, Nederland, Engeland en Japan. De conclusie daaruit: er is tussen beide geslachten geen enkel verschil, vooral in situaties waarin het belang van het individu tegen het groepsbelang moet worden afgewogen.

Er mag dan statistisch geen verschil zijn in de vereidheid tot samenwerken, in het blad Psychological Bulletin gaan de onderzoekers wel in op enkele andere opmerkelijke conclusies: "De studie wijst onder meer uit dat mannen met andere mannen beter kunnen samenwerken dan vrouwen onder elkaar. Vrouwen blijken beter dan mannen samen te kunnen werken met het andere geslacht."

Volgens de onderzoekers kunnen een aantal fenomenen verklaard worden door de evolutie: "Mannelijke coalities zouden in het verleden cruciaal kunnen zijn geweest om belangrijke goederen, zoals voeding en eigendom, te verwerven. In jacht en oorlogsvoering staan de belangen van het individu en de groep tegenover elkaar. Wanneer iedereen zijn eigenbelang volgt, slaagt men er niet in jacht buit te maken en worden oorlogen verloren. Om die problemen te overwinnen is samenwerking nodig."

"Ook in de evolutie zou de reden gevonden kunnen  worden waarom vrouwen minder bereid zijn om met seksegenoten samen te werken", wordt eraan toegevoegd. "In het verleden moesten vrouwen vaak omgaan met mede-echtgenotes, waardoor die relaties doorspekt waren met seksuele concurrentie."

(Bron: Express.be)

Reageer op dit artikel