artikel

Evaluatie functioneren commissarissen niet open

Geen categorie

De jaarlijkse zelfevaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen mist transparantie. Het lijkt er op dat de buitenwereld daar vooral niets over mag horen. Dit is een van de conclusies uit het recent door de Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) uitgevoerde onderzoek onder haar leden.

Leden van het MNO zijn ondernemingsraden van de vijftig grootste concerns in Nederland. Voor hen blijft het gissen hoe de reflectie op het functioneren is uitgevoerd en wat de belangrijkste conclusies en aandachtpunten waren. Hoe de raad van commissarissen de kwaliteit van zijn functioneren onderzoekt en borgt, blijft daarmee onduidelijk. Een opvallende constatering in een tijd waarbij van toezicht houden openheid, betrouwbaarheid en transparantie gevraagd wordt.

Gebrek aan openheid
'Het gebrek aan openheid geeft de evaluatie van de raad van commissarissen ongewenst een achterkamertjeskarakter', zegt Mathi Bouts de nieuwe voorzitter van de stichting MNO. 'De ondernemingsraden bevelen wel kandidaten voor de raad van commissarissen aan, maar mogen geen kennis nemen van de resultaten van de evaluatie van het functioneren van de door hen voorgedragen kandidaten. Ze worden ook niet gevraagd input te leveren.' Het contact en de relatie met de raden van commissarissen als toezichthouders vervult een belangrijke rol bij het uitoefenen van invloed door ondernemingsraden op de strategie en bedrijfsvoering van de concerns.

Onbespreekbaar
Uit het door het MNO uitgevoerde onderzoek blijkt dat slechts de helft van de ondervraagde ondernemingsraden betrokken wordt bij de strategische besluitvorming. De strategische besluitvorming zoals rond outsourcing en offshoring van activiteiten vindt bij veel van de bij MNO aangesloten ondernemingen op een ander dan het Nederlandse niveau plaats en wordt daardoor onterecht als 'onbespreekbaar' bestempeld voor de Nederlandse medezeggenschap. Een volgens het MNO onwenselijke situatie wil de medezeggenschap een belangrijke meerwaarde leveren bij de ingrijpende gevolgen voor mens en organisatie van sommige strategische besluiten.
Uit het onderzoek blijkt dat de grote multinationals onverminderd activiteiten verplaatsen naar het buitenland, waardoor vaak Nederlandse hoogwaardige werkgelegenheid verdwijnt. Hoofdreden blijft lagere loonkosten. De ondernemingsraden zien dit met lede ogen aan.

(Bron: OR Informatie)

Reageer op dit artikel