artikel

Bedrijven moeten vaker iets teruggeven aan de samenleving

Geen categorie

Nederlanders vinden in toenemende mate dat bedrijven aandacht moeten besteden aan het bestrijden van hebzucht en armoede. Dat blijkt uit de 3e meting van de Maatschappelijk Imago Monitor van SE Consultancy en Motivaction, uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 2.640 Nederlanders tussen 18 tot 70 jaar.

De Maatschappelijk Imago Monitor brengt jaarlijks het belang van het maatschappelijk gedrag van bedrijven onder het Nederlands publiek in kaart. Dat belang blijft groot: 81% van de Nederlanders vindt het (zeer) belangrijk dat bedrijven aandacht besteden aan mens, maatschappij en milieu. Opvallend is dat vergeleken met vorig jaar nu meer aandacht van het bedrijfsleven wordt gevraagd voor sociaal-economische onderwerpen: welvaart (van 50% in 2011 naar 55% nu), armoedebestrijding (van 38% naar 45%), het bestrijden van hebzucht (van 30% naar 34%), en aandacht voor achterstandsgroepen (van 30% naar 33%). Dit zijn ook de gebieden waarop Nederlanders het vaakst vinden dat bedrijven hun maatschappelijke rol onvoldoende waarmaken: bedrijven worden opgeroepen de welvaart beter te verdelen.
Bas van Haastrecht van SE Consultancy, initiator van de monitor: "Een goed maatschappelijk profiel wordt door allerlei aspecten bepaald. Het financieel gedrag van bedrijven is al langer bron van zorg onder het publiek, maar de toename van deze zorg is opvallend. Het duidt er ook op dat Nederlanders de impact van het maatschappelijk gedrag van bedrijven meer en meer op zichzelf betrekken. Een "ver van m'n bed"-thema als klimaat is bijvoorbeeld duidelijk minder belangrijk geworden.'

Mager rapportcijfer voor maatschappelijke rol grootste bedrijven
Het gemiddelde rapportcijfer dat Nederlanders geven aan de 30 grootste Nederlandse bedrijven voor hun prestaties op het gebied van mens, maatschappij en milieu, blijft dit jaar steken op een 5,5. Het publiek heeft dus nog steeds weinig waardering voor het maatschappelijk gedrag van de grote bedrijven.

Iets teruggeven aan de samenleving
Behalve dat bedrijven hun bedrijfsvoering goed, schoon en eerlijk organiseren, vinden Nederlanders het in toenemende mate belangrijk dat bedrijven ook actief iets teruggeven aan de samenleving. 56% van alle Nederlanders wil dat bedrijven goede doelen en maatschappelijke organisaties ondersteunen met inzet van geld, mensen of hun producten en diensten. Dit was in 2011 nog 52%.
Van Haastrecht: 'Men verwacht van bedrijven niet alleen een grotere rol in welvaart, maar ook in welzijn. Deels ook omdat de overheid zich terugtrekt. Programma's waarin bedrijven zich inzetten voor de samenleving worden steeds bekender en zijn goed gewaardeerd. Met deze maatschappelijke programma's kunnen bedrijven echt iets toevoegen en bovendien de verwachtingen van de eigen medewerkers en de klanten invullen, zo blijkt. De programma's hebben dan ook een positief effect op het imago van bedrijven.'

Top 30
Uit de top 30 grootste bedrijven van Nederland vindt men Campina (rapportcijfer 6,4) het meest maatschappelijk, gevolg door Rabobank (6,2) en zorgverzekeraar CZ (6,0). Van de onderzochte maatschappelijke programma's scoort het Ronald McDonald Kinderfonds het sterkst: dit is het bekendste, meest aansprekende en meest gewaardeerde maatschappelijke programma.

Bron: SE Consultancy.

Tip
Kom naar jaarcongres Duurzaam Organiseren Doen!

Reageer op dit artikel