artikel

Het begeleiden van succesvolle intervisie

Geen categorie

Monique Bellersen en Inez Kohlmann, auteurs van onder andere het Praktijkboek Intervisie, starten de Opleiding Facilitator Intervisie.

Professionals, bedrijven en organisaties stellen steeds meer eisen aan professionalisering. Vanuit de noodzaak tot reflectie op de professie wordt intervisie gezien als een effectief in te zetten methodiek. Dit betekent niet dat deze methodiek eenvoudig is toe te passen. De ervaring leert dat de kwaliteit van intervisie in hoge mate afhankelijk is van de kwaliteit van de facilitator. De facilitator begeleidt het proces van de casusinbrenger vanuit zijn/haar rol in de casus met behulp van een intervisiemethode. De verantwoordelijkheid voor kwaliteit vraagt dan om een hoogwaardige ondersteuning.
Naast kennis en ervaring van het eigen vakgebied is het reflectieve vermogen van een professional van groot belang is. Intervisie draagt bij aan het vergroten van dit reflectief vermogen en aan het leren vanuit reflectie.

Kennis + inzicht + praktijk
De opleiding ‘Facilitator Intervisie' heeft tot doel facilitators van intervisie op te leiden. Door het vergroten van de kwaliteit van facilitators wordt ook de kwaliteit van intervisie verhoogd en zo het effect op het individu. Tijdens de opleiding wordt ingegaan op het proces van intervisie en de rol die de facilitator speelt. Onderwerpen zijn: fasen van intervisie, intervisiemethoden, valkuilen, voorwaarden voor intervisie en groepsdynamiek.
Tussen de bijeenkomsten door werken de deelnemers in hun eigen intervisiegroep, waar zij vanuit de principes van action learning kunnen experimenteren met de opgedane inzichten. Hieraan ten grondslag ligt een bewuste leerhouding, gebaseerd op persoonlijke leerdoelen. In het programma wordt gewerkt op basis van casuïstiek vanuit eigen werkgerelateerde, actuele vraagstukken.

Cursusleiding
Monique Bellersen en Inez Kohlmann hebben jaren ervaring als facilitator bij intervisie. Zij zijn auteurs van het Praktijkboek Intervisie en het Praktijkschrift Intervisie, 2009, Kluwer en lid van de werkgroep Intervisie van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs. In het programma worden trainers en gastdocenten voor bepaalde onderwerpen of methoden betrokken.

Meer informatie: site Praktijkboek Intervisie.

Reageer op dit artikel