artikel

Leidinggevenden prefereren veertigminner

Geen categorie

Al bij haar inaugerale rede in maart 2011 stelde prof. dr. Beatrice van der Heijden de leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt aan de kaak. Uit grootschalig onderzoek kwamen  verschillende stereotiepen over het functioneren van veertigplussers naar voren.

Zo zouden ze duurder zijn, minder ambitieus, minder innovatief, minder creatief, star en zou hun kennis aan erosie onderhevig zijn.
Voor werkgevers zijn de belangrijkste kwaliteiten van medewerkers juist de mentale en fysieke belastbaarheid, flexibiliteit en vaardigheid met nieuwe technologieën. Op basis van deze voorkeur en stereotiepen is het niet verwonderlijk dat jongere werknemers de voorkeur krijgen boven oudere werknemers.

Minder ernstig in MKB
In het MKB blijkt de leeftijdsstereotypering minder ernstig dan in het grootbedrijf. Vermoedelijk door de plattere hiërarchie die meer directe communicatie mogelijk maakt. Beoordelingen kunnen daardoor beter worden gebaseerd op veelvuldige gedragsobservaties. Hierdoor is er minder invloed van het halo-effect (toekenning van eigenschappen op basis van een indruk).

Jongere chef
Dat de meeste leidinggevenden op grote schaal de voorkeur geven voor jongere arbeidskrachten baseert Beatrice van der Heijden op empirisch onderzoek uit 1993. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de meeste leidinggevenden de gemiddelde leeftijd van de afdeling onder de veertig willen hebben. Leidinggevenden van 47 jaar en ouder bleken wel iets toleranter in hun beoordeling en selectiebeleid.
Ook onderzocht Van der Heijden het effect van directionele leeftijdverschillen tussen medewerkers en hun leidinggevenden. De situatie waarin de chef jonger is dan zijn of haar ondergeschikte blijkt te leiden tot een slechtere beoordeling van het functioneren van de medewerker.

Tips
– congres Duurzaam Denken Doen! (31 mei 2012)
– congres Over Duurzame Inzetbaarheid (12 juni 2012).

Reageer op dit artikel