artikel

Commissarissen negeren fouten in jaarrekening

Geen categorie

Commissarissen van grote Nederlandse bedrijven keuren geregeld jaarrekeningen goed die volgens hun accountant duidelijke fouten bevatten.

De fouten worden dan tegen elkaar weggestreept. Dat blijkt uit een onderzoek van Joost van Buuren van Nyenrode Business Universiteit, waarover het Financieele Dagbad vrijdag 20 april heeft bericht.
Het zogenaamde salderen van fouten is volgens Van Buuren in strijd met de wet, tenzij het om kleinigheden gaat. Uit zijn onderzoek blijkt echter dat ook vaak belangrijke controleverschillen, die invloed hebben op het bedrijfsresultaat, worden genegeerd door de commissarissen.
Van Buuren noemt het gedrag van de commissarissen ‘opvallend'. Commissarissen worden geacht aan de bel te trekken als ze fouten constateren. Ook over het beeld dat jaarrekeningen geven, roept het onderzoek vragen op, zegt Van Buuren. Hij oppert om gebruikers van jaarrekeningen inspraak te verschaffen in de bepaling van de foutenmarges.

Boekentip
Kengetallen: theorie en praktijk. Een leidraad bij de beoordeling van gepubliceerde jaarrekeningen met behulp van kengetallen.

Reageer op dit artikel