artikel

Bedrijven benutten meerwaarde Europees MVO-label nauwelijks

Geen categorie

Nederlandse bedrijven maken nog nauwelijks gebruik van het Europees erkende label voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Het label wordt door de Europese Commissie erkend en aanbevolen. Bedrijven kunnen er bij Europese aanbestedingen hun voordeel mee doen. Adviesbureau Berenschot beoordeelt sinds kort voor het gehele werkgebied van de Europese Unie alle aanvragen voor verwerving van het MVO-label.
Volgens Ferdi van den Berg van Berenschot zien Nederlandse bedrijven in tegenstelling tot die in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Portugal onvoldoende welke meerwaarde het label kan bieden.

CEEP-CSR Label
De Europese Commissie acht het herstellen en uitbouwen van vertrouwen tussen burgers, consumenten en het bedrijfsleven van wezenlijk belang. Het komt er op aan dat bedrijven naar nationale en internationale klanten, leveranciers, financiers en andere relaties toe tonen hoe zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Binnen de Europese Unie bestaat behoefte aan een vorm van eenduidige MVO-erkenning. Die kan als een keurmerk worden opgevat. In samenwerking met het European Centre of Employers and Enterprises providing Public Services (CEEP) is een label voor MVO (Corporate Social Responsibility) opgesteld. Dit CEEP-CSR Label is gebaseerd op internationale standaarden, wordt aanbevolen door de Europese Commissie en speelt een steeds belangrijker rol bij Europese aanbestedingen.

Aanbestedingen
Berenschot kreeg van de CEEP opdracht om als onafhankelijk adviesbureau alle aanvragen voor het label te beoordelen. Volgens adviseur Ferdi van den Berg is het label hoofdzakelijk bedoeld voor bedrijven die publieke diensten aanbieden. Met als belangrijkste branches toerisme, afval, energie, telecom en water. Verhoudingsgewijs is het aantal aanvragen uit Nederland tot nog toe gering. ‘Nederlandse bedrijven lijken zich nog nauwelijks te realiseren dat het CEEP CSR Label van grote waarde kan zijn. Bij aanbestedingen in Europa zal het beschikken over dit label steeds vaker een belangrijk pluspunt blijken te zijn. Bedrijven kunnen zich er mee onderscheiden,' aldus Ferdi van den Berg. Het label heeft betrekking op zaken als mensenrechten, milieu, eerlijk zaken doen, consumentenbelangen en arbeidsomstandigheden en wordt tweejaarlijks toegekend.

Toekenning
Toekenning kost gemiddeld tussen de 2600 en 3500 euro en geschiedt in twee stappen. Bedrijven kunnen eerst op de website www.ceepcrslabel.eu een gratis test doen en hun zwakke en sterke punten inventariseren. Aansluitend komt Berenschot met een nadere analyse. Die wordt ter beoordeling voorgelegd aan een internationale jury van MVO-experts.

Tips
Jaarcongres Duurzaam Organiseren >Doen!
Inleiding in maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen
Duurzaam Denken Doen. Inspiratieboek voor onze gezamenlijke toekomst.

Bron: Berenschot.

Reageer op dit artikel