artikel

Bedrijven verliezen vertrouwen in klanten en leveranciers

Geen categorie

Het vertrouwen bij het Nederlandse bedrijfsleven is laag. Tot die conclusie komt Graydon, bureau voor zakelijke informatie, na het doen van het vertrouwensonderzoek.

84 procent van de respondenten geeft aan dat het vertrouwen in de Nederlandse economie de afgelopen vijf jaar is afgenomen. Slechts 60 procent van de bedrijven vertrouwt zijn eigen klanten nog, bij leveranciers is dit 55 procent. Het meeste wantrouwen heerst bij onbekende bedrijven. Zij worden slechts door 2 procent vertrouwd. 43 procent van de bedrijven geeft aan dat hun vertrouwen ook daadwerkelijk is geschaad door een klant de afgelopen vijf jaar. Het geschaad vertrouwen bij bedrijven door hun leveranciers is 19 procent.

Bedrijven willen vertrouwen
Bij een gebrek aan vertrouwen zijn bedrijven voorzichtig bij het aangaan van zakelijke transacties. Bedrijven vragen om vertrouwen bij leveranciers en afnemers. In het eerste kwartaal van 2012 zijn al 455.246 financiële checks gedaan bij Graydon om te zien of bedrijven er financieel goed voor staat, of zij hun rekeningen op tijd betalen en hun verplichtingen nakomen. Hierin is de afgelopen kwartalen een continu stijgende lijn te zien. Ter vergelijking: in het eerste kwartaal van 2011 waren dit 424.973 checks, in 2010 waren dit er 349.901.

Financiële transparantie
Uit het vertrouwensonderzoek van Graydon blijkt dat 96 procent van de bedrijven gelooft dat vertrouwen bijdraagt aan een goede samenwerking. 77 procent geeft aan dat dit vertrouwen zorgt voor meer business bij zakenpartners. Gertjan Kaart, algemeen directeur van Graydon, geeft aan dat bedrijven zich zelf tot ‘trusted brands' kunnen ontwikkelen door financieel transparant te zijn. ‘Vooral in tijden van crisis, vertrouwen bedrijven alleen wat ze zien en gaan ze niet af op enkel mooie woorden. Bedrijven die open zijn over hun financiële gezondheid en betaalgedrag, bevorderen het wederzijds begrip met afnemers, leveranciers en kredietverstrekkers.'

Over het vertrouwensonderzoek
Het vertrouwensonderzoek is uitgevoerd met een enquête onder 443 respondenten uit het Nederlandse bedrijfsleven. Het onderzoek is afgebakend met de beschrijvende vraag hoeveel vertrouwen het bedrijfsleven heeft en wat het belang hiervan is.

Bron: KluwerFinancieelManagement.

Boekentip

Integraal klachtenmanagement: Inspiratiebron voor klantloyaliteit, merkreputatie en kwaliteitsverbetering.

Reageer op dit artikel