artikel

‘Besturing van ict kan veel beter’

Geen categorie

De invulling van rollen die cruciaal zijn voor een succesvolle IT-governance laat bij veel organisaties nog te wensen over. Dat blijkt uit de ict-besturingsscan van Berenschot.

De scan is door zestig organisaties ingevuld. 90% daarvan blijkt te worstelen met het goed vormgeven van hun IT-governance. Van de zeven rollen waaraan invulling moet worden gegeven blijven met name rollen die voor afstemming zorgen tussen ict en business sterk achter. Beter scoren rollen die een duidelijk zwaartepunt hebben binnen de ict-organisatie of de business. Deze meer op uitvoering en business gerichte rollen (o.a. strategie en beslissing) scoren bij de meeste organisaties net een voldoende. Maar juist de rollen waar business en IT echt samenkomen (o.a. demand, regie, en innovatie) blijven achter.

Afstemming met business
De effectiviteit van ict wordt in sterke mate bepaald door een goede afstemming met de business. Linda van Rens, senior adviseur bij Berenschot, benadrukt dat ict geen doel op zich is maar de business ondersteunt : 'Logisch dus dat die business bepaalt wat er gebeurt, en niet de ict. Vrijwel alle organisaties zijn ervan doordrongen dat de business aan het stuur moet zitten. Het is daarom des te opmerkelijker dat wij in ons onderzoek zien dat een grote meerderheid van de organisaties er toch niet in slaagt om business en ict dichter bij elkaar en in dialoog te brengen.'

Verschillende oordelen
Linda van Rens vindt het opvallend dat het oordeel over de kwaliteit van de IT-governance binnen dezelfde organisatie sterk kan variëren: 'Wij zien regelmatig dat de scan door meerdere mensen van een organisatie wordt ingevuld en dat de uitkomsten sterk verschillen. Dat is vaak een teken dat mensen uiteenlopende beelden hebben bij wat goede IT-governance inhoudt. Het bespreken van de verwachtingen ten aanzien van IT-governance is dan noodzakelijk.'

Besturingsscan
De ict-besturingsscan, gebaseerd op het ict-besturingsmodel van Berenschot, brengt in kaart in welke mate een organisatie invulling heeft gegeven aan elk van de zeven rollen die nodig zijn voor goede IT-governance. Deelnemers beoordelen hun eigen organisatie aan de hand van een vragenlijst. Door de antwoorden vervolgens te vergelijken met best practices op het gebied van IT-governance, wordt de score vastgesteld. De score geeft aan in hoeverre de rol is vormgegeven binnen de betreffende organisatie.
De scan is vrij toegankelijk op www.berenschot.nl/ict-besturingsscan.

Tips
IT governance mechanismen
Handboek Corporate Governance

Reageer op dit artikel