artikel

Onderzoek naar duurzame inzetbaarheid ouderen

Geen categorie

Ecorys is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek gestart naar activiteiten op het gebied van participatie en duurzame inzetbaarheid van ouderen binnen bedrijven.

Participatie van ouderen in het arbeidsproces is een zeer actueel thema; dit met het oog op de vergrijzing en ontgroening van de beroepsbevolking. Het verhogen van de pensioenleeftijd is daar een voorbeeld van. Het vergroten van participatie en inzetbaarheid de ouder wordende werknemer vormt een belangrijke doelstelling van sociale partners en de overheid. Afspraken rondom duurzame inzetbaarheid kunnen worden vastgelegd in cao's of personeelsbeleid. Het is de bedoeling dat beleid leidt tot concrete activiteiten binnen bedrijven en instellingen, waarbij zowel werkgevers als werknemers een bijdrage leveren. Er bestaat nog geen systematisch inzicht in de daadwerkelijk ontplooide activiteiten binnen bedrijven en instellingen die gericht zijn op het langer aan het werk houden van de ouder wordende werknemer.
Het onderzoek, dat door Ecorys-experts Irmgard Borghouts en Peter Donker van Heel wordt uitgevoerd, richt zich op vitaliteit, scholing, mobiliteit, arbeidskosten, en werkhervattingskansen voor oudere werknemers. Het onderzoek omvat desk research, een telefonische enquête onder bedrijven in 2012 en in 2013 en gesprekken met een aantal focusgroepen. De resultaten worden in oktober 2013 verwacht.

Tip
Lees ook Duurzaam Denken Doen.

Reageer op dit artikel