artikel

Zeeuws Hand & Pols Centrum Zorgonderneming van het jaar 2012

Geen categorie

Tijdens het Jaarcongres Zorgmarkt op woensdag 6 juni 2012 is het Zeeuws Hand & Pols Centrum (ZHPC) uitgeroepen tot de Zorgonderneming van het Jaar 2012.

Zeeuws Hand & Pols Centrum Zorgonderneming van het jaar 2012

De winnaars Hans Pieter van Not en Ton Schreuders (zie foto) namen de prijs in ontvangst van juryvoorzitter Peter Hoppener. Naast ZHPC waren er nog twee genomineerde zorgondernemingen: De Geboortekliniek en De Herbergier (deze laatste heeft zich later teruggetrokken). De passie en de ondernemingszin van de initiatiefnemers van deze drie zorgondernemingen sprongen in het oog. Het ZHPC voldeed volgens de jury het beste aan alle gestelde criteria: betekenisvolle omvang, patiëntgeoriënteerd, efficiencyverhogend, innovatief en overdraagbaar.

Over het Zeeuws Hand & Pols Centrum
Het ZHPC opgericht door Hans Pieter van Not, chirurg en Ton Schreuders, fysiotherapeut is uniek in Nederland. Het is een gespecialiseerd poliklinisch revalidatiecentrum, volledig ingericht voor patiënten met acute en electieve hand- en polsproblematiek. Het centrum onderscheidt zich van bestaande revalidatiecentra door systematische kwaliteitsmetingen te doen. ZHPC heeft een moderne klantgerichte uitstraling die meer weg heeft van een hotel dan van een kliniek.

Patiëntgericht
Sinds de overstap van het oorspronkelijke revalidatiecentrum is de gemiddelde behandelduur van een vergelijkbare patiëntenpopulatie gedaald van 11 naar 6 uren. Ook de wachttijden zijn aanzienlijk gereduceerd. De toegangstijd voor een eerste consult in het ZHPC is enkele dagen, waarbij in bijna alle gevallen directe inplanning gegarandeerd is op de dag van verwijzing bij acute problematiek op verzoek van de verwijzer. Een goede samenwerking met de eerste lijn zorgt ervoor dat patiënten voor de nazorg terecht kunnen bij lokale fysio- en ergotherapeuten.

Continue kwaliteitsverbetering
Bijzonder aan het ZHPC is dat zij systematische kwaliteitsmetingen verrichten om daarmee hun behandelingstrategieën aan te kunnen passen. Ze maken gebruik van een, in de Verenigde Staten ontwikkeld, expertsysteem waarbij metingen worden gedaan van onder andere de knijpkracht en beweeglijkheid van gewrichten die dan direct digitaal te verwerkt worden. Met deze meetgegevens kan in het verloop van het revalidatieproces beoordeeld worden welke resultaten bepaalde behandelingen hebben opgeleverd en kunnen  ze vergeleken worden met resultaten uit de literatuur of van andere klinieken. Daarmee kunnen structureel verschillende behandelwijzen (protocollen) vergeleken en gepubliceerd worden. Deze data zorgen voor het  continu 'evidence based' aanpassen van de behandelingstrategieën.

Prijs
De Zorgonderneming van het jaar is een initiatief van Zorgmarkt, uw netwerk over ondernemen in de zorg. De prijs wordt toegekend aan een zorgproject dat hoog scoort op vijf criteria: betekenisvolle omvang, patiëntgeoriënteerd, efficiencyverhogend, innovatief en overdraagbaar. De deskundige jury bestaat uit de hoofdredacteur en de redactieraad van het magazine Zorgmarkt.

Reageer op dit artikel