artikel

‘Verwaarloosde organisaties’ genomineerd door VU

Geen categorie

Het organisatie- en veranderkundig proefschrift 'Interventies in verwaarloosde organisaties' van Joost Kampen is volgens de VU-jury van de Societal Impact Award 'een buitengewoon nuttige dissertatie die een bijdrage beoogt te leveren aan evidence-based consultancy'.

‘Verwaarloosde organisaties’ genomineerd door VU
'Joost Kampen beschrijft erbarmelijke toestanden in organisaties'

Joost Kampen was een van de drie genomineerden van  de Junior Societal Impact Award. Deze prijs wordt jaarlijks overhandigd aan een promovendus van de Vrije Universiteit te Amsterdam die in het afgelopen jaar een proefschrift heeft verdedigd met een grote potentiële maatschappelijke impact. De andere twee genomineerden waren Jasper Muis en Wilma Waterlander. De laatste heeft op 19 oktober 2012 de prijs gewonnen voor haar proefschrift ‘Put the money where the mouth is’.

De VU wil met de Societal Impact Awards onderzoek met maatschappelijke impact door middel van een prijs onder de aandacht brengen.

Juryrapport over proefschrift van Joost Kampen

‘In het proefschrift “Interventies in verwaarloosde organisaties” (als handelseditie verkrijgbaar, red.) doet Joost Kampen onderzoek naar het gebruik van kennis en inzichten uit de orthopedagogiek in organisaties. Dat onderzoek levert een nieuw concept op voor de organisatie- en veranderkunde, met name de verwaarloosde organisatie. Hiermee kan een ontwikkelingsachterstand van organisaties worden vastgesteld en kunnen interventies voor herstel worden ontworpen en uitgevoerd. Zijn nieuwe theorie helpt problemen in het functioneren van organisaties te verklaren, in het bijzonder bij geplande organisatieverandering. De nieuwe theorie maakt het mogelijk verwaarlozing in een vroeg(er) stadium te onderkennen en adequate interventies te doen. Zijn resultaten zijn interessant voor organisatieprofessionals zoals hoger- en middenmanagement, hrm-adviseurs, ot-leden en tevens voor externe organisatieadviseurs die veranderingen in organisaties begeleiden.’

Jurybeoordeling

Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties

Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties

De jury oordeelt als volgt over het proefschrift van Joost Kampen: ‘Een goede en buitengewoon nuttige dissertatie die een bijdrage beoogt te leveren aan evidence-based consultancy. Het proefschrift heeft een duidelijke potentiële impact op de dagelijkse gang van zaken binnen bedrijven en organisaties, Dit proefschrift – met uitvoerige casuïstiek – ontwikkelt een nieuwe theorie om het slecht functioneren van organisaties te verklaren en een methode voor interventie. De theorie is innovatief en de effectiviteit van de methode is onderzocht. Vervolgens is de interventiemethode bijgesteld. Het onderwerp van onderzoek is maatschappelijk relevant  en de resultaten van het onderzoek zijn voor stakeholders toegankelijk en bruikbaar. Aansprekend in dit kader is, dat een segment uit de stakeholdersgroep automatisch bij het onderzoek betrokken is. Dat gebeurde doordat het onderzoek verricht is op basis van ‘real-life’ interventies. Deze aanpak maakt resultaten ook meer levensecht en dus aansprekender voor een bredere kring van stakeholders. Ook het onderzoek is innovatief. Het toepassen van de pedagogische metafoor op disfunctionele organisaties is nieuw. Ook is vernieuwend dat het onderzoek uitmondt in een nieuw diagnostisch instrument en een nieuwe interventiemethode.

De promovendus heeft zich ten behoeve van de kennisspreiding niet uitsluitend beperkt tot lezingen en adviezen. Het prettig leesbare proefschrift is ook gepubliceerd in een handelseditie en bovendien worden de onderzoeksresultaten via congressen, cursussen en workshops publiek bekend gemaakt.’

Reageer op dit artikel