artikel

Innovatie MKB met name door online samenwerking

Geen categorie

Steeds meer bedrijven hebben innovatie als vast onderdeel in de bedrijfsstrategie vastgelegd. Innovatie louter binnen de eigen organisatie is meestal niet voldoende om competitief te blijven in een veranderende markt. Daarom zoeken meer bedrijven samenwerking met andere bedrijven en instellingen voor innovatieve ontwikkelingen.

Uit onderzoek van Panteia/EIM blijkt dat tweederde van de in innovatie actieve MKB-ondernemers deze vorm van ‘open innovatie' gebruikt.

Actieve innovator
Een ondernemer is een actieve innovator als hij of zij gedurende de afgelopen drie jaar ten minste één innovatie geïmplementeerd heeft én continu vernieuwen een vast onderdeel van de bedrijfsstrategie is. Bijna een kwart van de MKB-ondernemers in Nederland is een actieve innovator. Bijna tweederde van alle actieve innovatoren heeft een bedrijf met minder dan tien werkzame personen. De handel en zakelijke dienstverlening kennen de meeste actieve innovatoren.

Onderlinge samenwerking
Open innovatie manifesteert zich in het MKB vooral door samenwerking tussen bedrijven en instellingen. Tweederde van actieve innovatoren in het MKB werkt samen met andere bedrijven bij de ontwikkeling van innovaties. Deze 'innovatieve samenwerking' is één van de verschijningsvormen van open innovatie. Bij open innovatie maken bedrijven gebruik van andere bedrijven voor innovatieontwikkeling of gerealiseerde innovaties. Innovatieve samenwerking komt met name voor in de industrie, de transportsector en de zakelijke en financiële dienstverlening. Actieve innovatoren in de horeca – en in mindere mate ook in de bouw – werken nauwelijks samen met andere bedrijven om tot vernieuwingen te komen.

Andere vormen van open innovatie minder benut
Andere vormen van open innovatie zoals het uitbesteden of aantrekken van innovaties (of innovatieontwikkeling), en het realiseren van afsplitsingen van het moederbedrijf (spin-offs) worden vooralsnog minder benut. Zo besteedt een kwart van de actieve innovatoren in het MKB gerealiseerde innovaties uit aan andere bedrijven, besteedt een derde deel de ontwikkeling van innovaties uit en trekt slechts een zesde deel al gerealiseerde innovaties van andere bedrijven aan. Een kwart van de in innovatie actieve groep MKB-ondernemers heeft te maken gehad met spin-offs: afsplitsingen door het bedrijf zelf of door werknemers.

Bron: BriskMagazine.nl.

Boekentips
Leren samenwerken tussen organisaties. Samen bouwen aan allianties, netwerken, ketens en partnerships
Business Model Generatie. Een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers.

Reageer op dit artikel