artikel

Harde HR-feiten

Geen categorie

Waarom heeft nooit iemand dat eerder bedacht: het HR-beleid baseren op harde feiten! HR-expert John Boudreau komt met een logische volgende stap in de ontwikkeling van Human Resource Management.

John Boudreau, die in Nederland nog weinig bekend is, maar wereldwijd als een van meest invloedrijke HR-denkers wordt gezien, gelooft in evidence based HR: met een wetenschappelijke bril kijken naar HR-activiteiten en -processen. Bedrijven kunnen volgens hem strategisch voordeel halen door zich bij zaken als talentontwikkeling en strategisch HR-beleid te baseren op feitelijke data. Die data moeten dan steeds zijn onderbouwd door drie pijlers:

 1. Efficiency
  Welke resources worden op welke manier gebruikt om tot nieuw of beter HR-beleid en instrumenten te komen?
 2. Effectiveness
  In hoeverre leiden welke investeringen in HR-beleid en instrumenten tot prestatieverbeteringen van talenten en van de organisatie als geheel?
 3. Impact
  In hoeverre leiden welke van deze prestatieverbeteringen tot duurzaam strategisch succes.

De aanpak van Boudreau steunt verder op vijf uitgangspunten:

 1. Logic driven analytics
  Gebruik bestaande en nieuwe databronnen en informatiesystemen optimaal voor het meten van de impact van talentmanagementinvesteringen op de prestaties van de organisatie. Laat je bijvoorbeeld bij het herontwerpen van de pijplijn voor talentmanagement inspireren door de supply chain.
 2. Segmentation
  Kies verschillende benaderingen voor verschillende talentgroepen.
 3. Risk leverage
  Onderken human capital risico's en anticipeer erop. Leer het verschil tussen positieve en negatieve risico's, hanteer een risicoportfolio en werk met scenario's.
 4. Integration & synergy
  Zorg ervoor dat het totale palet aan HR-functies, programma's en organisatieonderdelen als geheel meerwaarde biedt. Begrijp de behoeften van de business en integreer zoveel mogelijk onderdelen, in plaats van nieuwe plannen te bedenken.
 5. Optimization
  Investeer gericht in onderdelen die het grootste verschil kunnen maken, en gebruik daarbij kwantitatieve en kwalitatieve onderbouwing. Durf bijvoorbeeld te investeren in specifieke talentgroepen – ook al druist dat in tegen het heersende gelijkheidsprincipe.

Bron: Tony Brugman en Patrick Houtkamp in: Gids voor Personeelsmanagement, nr. 11 – 2012.

Boekentip
Corporate Universities. Aanjagers van de lerende organisatie.

Reageer op dit artikel