artikel

Norm voor innovatiemanagement dringend gewenst

Geen categorie

Naarmate innovatie systematischer en methodischer benaderd wordt, levert het meer resultaat op. Een norm voor innovatiemanagement zou goed van pas komen. Er zijn vier factoren die standaardisering van innovatiemanagementsystemen (IMS) kunnen versnellen.

1. Organisaties
Innovatie is een ingewikkeld en dynamisch proces geworden waar steeds meer spelers bij betrokken zijn geraakt. Ondernemingen zullen de voordelen van een norm sneller inzien als ze ervan overtuigd raken dat standaardisering het innovatieproces werkelijk helpt te organiseren en te versnellen om de gewenste resultaten te bereiken. 

2. Consultants
Het is het werk van consultants om organisaties te ondersteunen bij het stroomlijnen en verbeteren van processen. Ook bij innovatiemanagement. Een norm voor IMS geeft ze een handvat en een meetlat om deze systemen te evalueren.

3. Overheden
Met innovatie is veel publiek geld gemoeid. Bij de vraag of en hoeveel een innovatieproject in aanmerking komt voor subsidie, kan de subsidiegever kijken naar hoe ver de organisatie is met implementatie van de IMS-norm.

4. Leveranciers
Een belangrijke aandrijver voor adoptie van een norm voor IMS-en is de druk die organisaties kunnen uitoefenen op hun leveranciers. Binnen de leveranciersketen kan normimplementatie een domino-effect hebben met als gevolg dat de hele keten op innovatiegebied op een meer geüniformeerde wijze dus productiever te werk gaat.

Langzaam maar zeker zien we binnen Europa een groeiend aantal initiatieven en werkgroepen ontstaan die zich bezighouden met standaardisering van specifieke aspecten van het innovatiemanagementproces zoals creativiteitsmanagement, selfassessment, tools en intellectueel eigendom. De verwachting is dat het niet lang meer zal duren voordat er een eerste conceptvorm is voor een innovatiemanagementnorm.

Bron: innovatiemanagement.se.

Boekentip
Business Model Generatie. Een handboek voor visionairs, game changers en uitdagers.

Reageer op dit artikel