artikel

Succesvol bouwen aan de innovatiecultuur

Geen categorie

Elke organisatie droomt ervan: een innovatiecultuur waarin alle organisatieleden van hoog tot laag zich enthousiast bezighouden met het bedenken van nieuwe oplossingen. Hier volgt een casestudy over Swisslog, actief in 50 landen als leverancier van geïntegreerde oplossingen voor logistieke automatisering

Onderzoek eerst de stand van zaken
Innovatie heeft hoge prioriteit bij Swisslog. Hoe betrek je zoveel mogelijk mensen bij innovatie? Hoe kun je de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten ondersteunen? Daarom nam het bedrijf in 2011 Mike Hatrick in dienst, een innovatie-veteraan uit de luchtvaartsector.
Hoeksteen van Hatricks nieuwe innovatieprogramma was het opzetten van een interne online bedrijfsinnovatieapplicatie, een platform waar iedereen zijn meningen of ideeën kwijt kan. Maar als nieuweling in de organisatie had hij geen idee over hoe gedacht werd over innovatie. Evenmin over hoe zijn nieuwe innovatieprogramma ontvangen zou worden. Daarom onderzocht hij eerst de stand van zaken.

In principe zijn in elke organisatie de volgende categorieën te onderscheiden:
1. Enthousiastelingen (lopen altijd voorop in elk nieuw programma);
2. Geëngageerden (participeren in het programma);
3. Toekijkers (zijn voorzichtig, doen niet gelijk mee);
4. Onwetenden (zijn niet op de hoogte van het programma);
5. Sceptici (geloven niet in het programma, participeren niet).

Hatrick kwam na onderzoek tot  de volgende onderverdeling van Swisslog-werknemers wat betreft hun houding ten aanzien van het nieuwe programma:
Groep 1: 1% ; Groep 2: 5%; Groep 3: 5%; Groep 4: 50%; Groep 5: 39%. 

Drie speerpunten
Besloten werd het programma anders in te richten. Met name wilde Hatrick:
– bouwen aan meer vertrouwen in het programma;
– beter communiceren over de uitkomsten, en
– geschikte ambassadeurs vinden (niet alleen op de werkvloer, maar ook bij het topmanagement) om het programma verder intern uit te rollen.

Deze drie speerpunten maakte een succesvolle doorstart van het programma mogelijk, wat bemoedigende resultaten opleverde. Het streven is onderstaande  onderverdeling te bereiken: 
Groep 1: 5%; Groep 2: 55%; Groep 3: 20%; Groep 4: 10%; Groep 5: 10%. 

Doel van Hatrick is nu verder te werken aan de communicatie met veel nadruk op succesverhalen. Ook moet het uitvoeringstraject van levensvatbare ideeën voor iedereen transparant worden alsmede de rol van de ambassadeurs daarin. 

Bron: innovationmanagement.se

Tip: lees Business Model Generatie.

Reageer op dit artikel