artikel

Veel middenmanagers ervaren te grote werkdruk

Geen categorie

Bijna een derde van de middenmanagers ervaart een te grote werkdruk. Uit onderzoek van Mindjet – een producent van collaborative work management-software –  blijkt dat 29% te veel werk op het bord krijgt en onvoldoende tijd heeft om het werk goed uit te kunnen voeren.

Voor het onderzoek zijn ruim duizend Nederlandse kantoormedewerkers ondervraagd. Van de junior managers ondervindt 25% een hoge werkdruk, terwijl van de ceo's 18% daar last van heeft. Toch vinden de middenmanagers, ondanks de hoge werkdruk, hun werk niet minder leuk. Slechts 6% van hen is op zoek naar een andere betrekking, terwijl van de senior managers 25% een andere baan zoekt. Van de middenmanagers is 60% bereid om de werkwijze te veranderen teneinde te proberen de prestaties te verbeteren.
Middenmanagers denken het meest na over hun rol in het welvaren van het bedrijf. Van de middle managers denkt 70% daar over na, terwijl dat onder senior managers 63% is en onder junior managers 61%.

Tips
Meesterlijk organiseren. Handreikingen voor ondernemende managers
Managen = Gewoon Doen. Praktische ideeën voor de chef, manager, akela, teamleider, baas en projectmanager.

Reageer op dit artikel