artikel

Zeven ankerpunten voor strategische planning

Geen categorie

Organisaties hebben tegenwoordig te maken met een turbulent veranderende wereld en moeten dan ook regelmatig hun businessmodel herijken. Strategische planning moet daarom een structureel en continu proces zijn. Hoe organiseer je dat? Zeven ankerpunten voor strategische planning.

Hoewel meer dan de helft van alle ceo's en bestuursvoorzitters vorig jaar in een onderzoek van A.T. Kearney's denktank ‘Global Business Policy Council' aangaf dat ze hun strategisch planningsproces wilden verbeteren, komt menigeen niet veel verder dan een theoretische exercitie. Bestuurders en managers stellen enthousiast tijdens een heisessie een masterplan op maar vervolgens bezwijken ze in de praktijk onder de druk van urgente prioriteiten en problemen. De 24/7-cultuur dwingt hen om te focussen op de korte termijn. Ook wordt meer waarde gehecht aan empirisch aantoonbare zaken dan aan de veronderstellingen die aan de strategische planning ten grondslag liggen. Ten slotte werkt de aard van veel beloningsstructuren ook niet mee: scoren op korte termijn levert immers een bonus op. Zo komt strategische planning niet veel verder dan een incidentele actie in plaats van het continue en integrale proces dat het zou moeten zijn.

Ankerpunten
Hoe organiseer je strategische planning goed? Uiteraard hangt veel af van de inzet en betrokkenheid van het topmanagement dat strategische planning moet aanjagen en borgen. Daarbij kunnen de volgende ankerpunten helpen:

1. Open de lens
Topbestuurders moeten hun blik verbreden en goed op de hoogte zijn van wereldwijde trends en de effecten ervan op de onderneming. Ze moeten systematisch kijken naar mogelijke aanjagers van verandering en hoe die elkaar beïnvloeden.

2. Voer een stresstest uit
Een stresstest kan verrassingen voorkomen en geeft nieuwe inzichten.

3. Toets aannames
Het is vrijwel onmogelijk om uit de exponentieel toenemende datastromen de juiste gegevens te filteren. Aannames, afspraken en overeenkomsten moeten daarom geregeld herijkt worden.

4. Zoek het onbekende
De kunst van strategische planning is: richt je niet op dat wat we al weten, maar op wat we nog niet weten.

5. Ontwikkel de juiste waarschuwingssignalen
Bij veel organisaties is er (onbewust) een reactieve houding ingeslopen. Strategische planners moeten een set waarschuwingssignalen voor de organisatie ontwikkelen om tijdig op veranderen te reageren of bij voorkeur te anticiperen.

6. Integreer en doorleef het strategisch planningsproces
Richt strategische planning in als een continu, levend proces en integreer het binnen alle dimensies en lagen van de onderneming, van laag tot hoog.

7. Investeer in het proces
Organisaties die strategische langetermijnplanning weten te combineren met een deskundige uitvoering lopen aantoonbaar voorop op hun concurrenten. De top-25 bedrijven uit A.T. Kearney's onderzoek ‘The Global Champions 2009' realiseerden in de periode 2004-2008 een gemiddelde groei van vijftien procent per jaar, terwijl hun concurrenten jaarlijks een gemiddeld verlies leden van acht procent.

Een energiek, continu strategisch planningsproces geeft organisaties het juiste fundament om effectief te kunnen improviseren, op korte termijn te overleven en op lange termijn te floreren.

Bron: Jan-Paul van Term in: Management Scope, nr. 02/2013.

Tips
De strategische revolutie
Managementmodellen voor strategie en kwaliteit.

Reageer op dit artikel