artikel

Hoe ziet de gedroomde organisatie eruit?

Geen categorie

Managers zijn het meest geïnspireerd en productief als hun werkomgeving authentiek is.

Stel dat je het beste bedrijf ter wereld om voor te werken zou kunnen opzetten. Hoe zou dat er dan uitzien? Rob Goffee (London Business School) en Gareth Jones (IE Business School, Madrid) onderzochten het via surveys en gesprekken met honderden executives. De ‘organisatie van je dromen' is bovenal een authentieke organisatie, geven de ondervraagde executives aan. Een authentieke organisatie – de organisatie waarin medewerkers zich het fijnst voelen en het best presteren – heeft zes kenmerken:

1.      Verschillen tussen individuen worden gekoesterd – mensen kunnen zichzelf zijn.
2.      Informatie wordt niet achtergehouden of gemanipuleerd – er is een vrije informatiestroom, mensen krijgen de waarheid te horen over wat er gebeurt.
3.      De onderneming voegt waarde toe aan mensen in plaats van alleen maar waarde aan ze te onttrekken – maakt mensen beter, versterkt hun sterke punten.
4.      De organisatie staat voor iets zinvols – iets waar mensen trots op zijn.
5.      Het werk zelf dat mensen doen is dankbaar en bevredigend – zinvol.
6.      Er zijn geen stomme regels die mensen beperken – er zijn alleen regels waar mensen de noodzaak van inzien en in geloven.

Natuurlijk zijn er niet of nauwelijks organisaties die alle zes deze kenmerken hebben. En misschien is dat ook wel niet mogelijk, beseffen de onderzoekers. Maar het geeft wel richtingen aan: zie het als een uitdaging voor leiders en organisaties om een zo productief en dankbaar mogelijke werkomgeving te creëren.

Bron: Harvard Business Review, mei 2013.

Boekentips
Verdraaide organisaties. Terug naar de bedoeling
Leren in organisaties. Als leren het antwoord is, wat is dan de vraag?

Reageer op dit artikel