artikel

Bedrijven niet klaar voor Big Data

Geen categorie

Hoewel de meeste ondernemingen het belang van Big Data onderkennen, hebben ze grote moeite om op deze ontwikkeling in te spelen. Big Data spelen nog een beperkte rol bij strategische beslissingen terwijl ze een grote invloed zullen hebben op de bedrijfsvoering en concurrentiepositie, zo blijkt uit onderzoek van KPMG.

Nog geen kwart van de bedrijven is actief bezig om managementinformatie aan te vullen door gebruik te maken van nieuwe technologie en methodes om de grote datastromen te duiden. Ruim de helft van de bestuurders heeft geen duidelijke visie op de inzet van Big Data voor de strategische agenda. Toch verwacht de meerderheid van de bestuurders dat Big Data zal leiden tot een betere sturing en besluitvorming.

Complex
Big Data is complex omdat het niet alleen om techniek gaat maar ook om juridische, strategische en organisatorische aspecten. Volgens de onderzoekers van KPMG is het wel goed dat bedrijven dit in ieder geval inzien. Dit blijkt wel uit het gegeven dat Finance doorgaans verantwoordelijk is voor Big Data en niet IT. Bijna de helft van de respondenten verwacht dat het belang van de financiële functie door Big Data zal toenemen en zelfs binnen twee jaar de regie zal nemen. Het is dan wel belangrijk tijdig gekwalificeerd personeel aan te trekken, zogenoemde ‘data scientists' die data kunnen vertalen naar strategische informatie. In de VS is hier momenteel al een tekort aan. De verwachting is dat dit ook in Nederland het geval zal zijn.

Game changers
De echte winnaars van morgen zijn de ‘game changers', bedrijven die hun businessmodel opnieuw weten uit te vinden om optimaal te profiteren van hun data driven organisatie. Met als resultaat optimalisering van kosten, klantenservice, productinnovatie, risicoanalyse en vooral marketing.

Bron: Tijdschrift Controlling, juni 2013.

Boekentip: Business Model Generatie.

Reageer op dit artikel