artikel

‘Bedrijven nog steeds niet alert genoeg op risico’s’

Geen categorie

Steeds meer bedrijven worden zich bewust van risico's die hun organisatie kunnen schaden (zoals de tsunami in Japan of de recente overstromingen in Duitsland), maar er zijn er maar weinig die adequate maatregelen kunnen aanbrengen in de processen en organisatie om deze risico's het hoofd te bieden. Dat blijkt uit onderzoek van PwC en het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

De organisaties onderzochten de manier waarop multinationals omgaan met de risico's waaraan ze wereldwijd blootstaan. Voor het Global Supply Chain and Risk Management Survey werden 209 wereldwijd opererende ondernemingen geïnterviewd, waaronder vijftig Nederlandse organisaties.

Vijf belangrijkste bedreigingen 
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat multinationals aan een groot aantal risico's worden blootgesteld. De vijf belangrijkste bedreigingen zijn fluctuerende grondstofprijzen, valutaschommelingen, marktveranderingen, volatiele energie/brandstofprijzen en natuurrampen. Behalve natuurrampen zijn de andere vier bedreigingen tot bepaalde mate controleerbaar. Overigens noemde slechts twee procent cyberaanvallen als grootste risico.

‘Onvolwassen' 
Erik Diks
, director bij PwC: ‘Het onderzoek merkte 59 procent van de onderzochte ondernemingen aan als onvolwassen met betrekking tot het risicomanagement van hun keten. Op basis van het onderzoek hebben we vijf conclusies die deze ondernemingen kunnen gebruiken om de bedreigingen van hun aanleverketens beter te managen en zich voor te bereiden op toekomstige kansen.'

1. Verstoringen in de supply chain hebben significante impact op de zakelijke en financiële prestaties van een onderneming. Meer dan zestig procent van de ondernemingen zegt dat hun prestatie-indicatoren met drie procent of meer daalden door verstoringen in hun supply chain.
2. Ondernemingen met een volwassen supply chain en risicomanagement zijn veerkrachtiger. Ze zijn minder vatbaar voor verstoringen en herstellen sneller.
3. Ondernemingen die investeren in flexibiliteit in hun supply chain doorstaan verstoringen beter dan ondernemingen die dat niet doen.
4. Die ondernemingen zijn nog beter opgewassen tegen verstoringen als ze ook investeren in risicosegmentatie.
5. Bedrijven met volwassen capaciteiten in hun aanleverketen- en risicobeheer presteren beter in alle onderzochte facetten van operationele en financiële prestaties.

De volwassenheid waaraan in bovenstaande vijf principes wordt gerefereerd, is bepaald met behulp van het Supply Chain and Risk Management Capability Maturity Framework. Dit raamwerk beoordeelt de mate waarin bedrijven gebruik maken van de meest effectieve middelen en processen voor risico reductie in hun supply chain. Het kijkt onder andere naar flexibiliteit, risk governance, alignment, integratie, informatiedeling en datamanagement. Het model toont waar een onderneming staat in relatie tot haar concurrentie en de rest van de markt. Dit is de eerste keer dat significant is aangetoond welke eigenschappen ondernemingen dienen te hebben om succesvol de risico's in hun supply chain te managen.

Bron: KluwerFinancieelManagement.

Boekentips
Risicomanagement in de praktijk
Praktijkboek supply chain management.

Reageer op dit artikel