artikel

Gemeente Huizen boekt Wmo-succes met vraaggestuurde gesprekken

Geen categorie

Gemeenten die worstelen met de vraag hoe zij de nieuwe Wmo-taken in hun huidige pakket moeten inpassen, zouden eens een kijkje moeten nemen in Huizen. Deze gemeente werkt al zes jaar met vraaggestuurde gesprekken. 'Wij hadden altijd al het gevoel: de zorgvraag is goedkoper dan het aanbod. Nu kunnen we dat ook hard maken.'

Gemeente Huizen boekt Wmo-succes met vraaggestuurde gesprekken

Wethouder Janny Bakker van de gemeente Huizen is duidelijk: de nieuwe werkwijze die het kabinet voor ogen heeft, vraagt een grote cultuuromslag van Wmo-consulenten bij gemeenten. Wie die omslag goed begeleidt, zal echter zien dat burgers tevredener zijn, omdat de gemeente beter aansluit bij hun vraag, het werk van Wmo-consulenten er leuker op wordt, en de kosten van de Wmo binnen de perken blijven, omdat burgers actiever kijken naar wat ze zélf kunnen regelen.

Structureren gedachten
De gemeente Huizen werkt als sinds de invoering van de Wmo met vraaggestuurde gesprekken. In die gesprekken gaan Wmo-consulenten met de burger in gesprek over vijf levensdomeinen: gezondheid, sociale contacten, dagbesteding, zingeving en financiën. Het blijkt namelijk dat als het op twee of meer van die domeinen niet goed gaat, zich dat onmiddellijk uit in een hoger zorggebruik. Bakker: 'Wij gaan in gesprek met mensen over hun leven en de beperkingen die ze ervaren. In plaats van dat wij de oplossing aandragen, laten we mensen zelf bedenken wat ze nodig hebben om het leven met hun beperking aangenamer te maken. We helpen ze met het structureren van hun gedachten en het nadenken waar hun prioriteit in het leven ligt. Dat zorgt voor een heel nieuw elan. 40 procent van de mensen die bij ons aanklopt in het kader van de Wmo, blijkt helemaal geen voorziening nodig te hebben.'

Openeindefinanciering
Hoewel de gemeente Huizen hier behoorlijk mee bespaart, is dat niet de insteek geweest. 'Natuurlijk, deze manier van werken is wel ingegeven geweest door het gevoel dat de Wmo goedkoper kon worden uitgevoerd door uit te gaan van de vraag in plaats van het aanbod, maar dat is wat anders dan bezuinigen als insteek nemen. Wij werken met een openeindefinanciering. Dat wil zeggen dat we deze vraaggestuurde werkwijze ook hanteren in de gevallen waar we duurder uit zijn. In ongeveer tien procent van de gevallen is dat zo, dat hoort erbij', vindt Bakker.

Wilt u weten wat het naadje van de kous is? Janny Bakker is een van de sprekers op het KiZ-congres over ‘Eigen verantwoordelijkheid, uw zorg'.

Reageer op dit artikel