artikel

Customer management: nieuw vakgebied van verbinding

Geen categorie

Customer management is de nieuwe discipline van verbinding. Aan het woord is Hanny Philipse, ceo van Philipse Business School en de School for Customer Management.

Volgens Philipse is het noodzaak dat alle domeinen samenwerken en zich organiseren rondom de klant. Alleen zo zullen zowel klantwaarde als aandeelhouderswaarde binnen organisaties stijgen.
De School for Customer Management biedt opleidingen aan die alle bloedgroepen binnen een organisatie laat samenwerken. Customer management verbindt alle organisatiedomeinen met elkaar. Dit betekent dat domeinengrenzen worden overschreden, afdelingen op een andere leest geschoeid worden en nieuwe samenwerkingsvormen ontstaan. Dit is niet eenvoudig, managers zijn immers niet bereid om verworvenheden op te geven. Een goed voorbeeld is de opleiding Workforce Management. Deze opleiding verbindt alle betrokkenen rondom de planning van zowel medewerker als de workload, waarbij de tevredenheid en ontwikkeling van de werknemer belangrijk is.
Volgens Philipse verwijst customer management zowel naar de interne klant en de medewerkers als naar de externe klant.

Bron: ProfNews, gebaseerd op:  Marketing Tribun.

Boekentips
Praktijkboek Large Scale Intervention. Werken aan verbinding en verandering met Whole Scale Change-principes en -technieken
De Customer Delight Strategie.

Reageer op dit artikel