artikel

Innovatie moet ingebed zijn in corporate governance

Geen categorie

Ideaal gesproken draagt innovatie bij aan zowel het sociale beleid van het bedrijf als aan de winstgevendheid. De twee doelen zij in de praktijk lastig te combineren. Uit onderzoek onder dertig bedrijven die zogeheten 'shared value' succesvol hebben doorgevoerd komen vijf onderling verbonden en elkaar versterkende elementen naar voren.

Ten eerste moet een corporate governance doelstelling in de organisatie ingebouwd worden die als focus dient. Danone bijvoorbeeld deed dat met de verklaring dat alleen gezonde ingrediënten worden gebruikt. Ten tweede moet onderzocht worden welk sociaal probleem aangepakt moet worden. Zo bestudeerde Nestlé het tekort aan voedingsstoffen in Indiase gezinnen door gezinnen te bezoeken en hun dieet in kaart te brengen. Ten derde moet bezien worden wat de shared values zijn die zowel winstgevendheid als sociale doelen binnen bereik brengen.

Op de vierde plaats komt de optimale innovatiestructuur. Die hangt af van de geformuleerde sociale doelen, de beste oplossing van problemen die zich voordoen en het inbouwen daarvan in de bedrijfsstrategie. Ten slotte moet sociale innovatie samen met externe partners tot stand komen om succesvol te zijn.

Bron: ProfNews, gebaseerd op: Harvard Business Review.

Boekentips

Reageer op dit artikel