artikel

Nieuwe Opleiding Facilitator Intervisie

Geen categorie

In oktober 2013 start  een nieuwe Opleiding Facilitator Intervisie. Monique Bellersen en Inez Kohlmann verzorgen deze opleiding in samenwerking met de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs. Zij zijn auteurs van het Praktijkboek Intervisie (onlangs is de 2e herziene druk daarvan verschenen).

In de opleiding worden meer (nieuwe) intervisiemethoden ingeoefend, waarbij de deelnemers wisselend de rol van facilitator of casusinbrenger innemen. Daarnaast besteden Bellersen en Kohlmann hier extra aandacht aan het contracteren van een intervisiegroep en aan reflecteren op de intervisie.

Kennis + inzicht + praktijk
De opleiding ‘Facilitator Intervisie' heeft tot doel facilitators van intervisie op te leiden. Door het vergroten van de kwaliteit van facilitators wordt ook de kwaliteit van intervisie verhoogd en zo het effect op het individu.
Tijdens de opleiding wordt ingegaan op het proces van intervisie en de rol die de facilitator speelt. Onderwerpen zijn: fasen van intervisie, intervisie-methoden, valkuilen en voorwaarden voor intervisie. Ook het proces van contracteren en het  reflecteren op intervisie krijgen aandacht.
In het programma wordt gewerkt op basis van casuïstiek vanuit eigen werkgerelateerde, actuele vraagstukken. Er worden intervisiemethoden geoefend, waarbij de deelnemers wisselend de rol van facilitator en casusinbrenger innemen. Tussen de bijeenkomsten door werken de deelnemers in hun eigen intervisiegroep, waar zij vanuit de principes van action learning kunnen experimenteren met de opgedane inzichten in het kader van persoonlijke leerdoelen.

Meer informatie: opleiding ‘Facilitator Intervisie'.

Reageer op dit artikel