artikel

Nederlandse maakindustie toonbeeld van vitaliteit

Geen categorie

Vitale organisatiestrategie benadrukt het belang van de Nederlandse maakindustrie, de noodzaak van innovatie en technologieontwikkeling en lokale wortels.Het boek roept op tot meer waardering voor Nederlandse mkb-bedrijven die de toon zetten binnen hun sector, zoals VMI uit Epen in de bandenbouwmachines, Priva (de Lier) in klimaatbeheersing in de glastuinbouw, Koppert (Berkel en Rodenrijs) in de […]

Nederlandse maakindustie toonbeeld van vitaliteit

Vitale organisatiestrategie benadrukt het belang van de Nederlandse maakindustrie, de noodzaak van innovatie en technologieontwikkeling en lokale wortels.
Het boek roept op tot meer waardering voor Nederlandse mkb-bedrijven die de toon zetten binnen hun sector, zoals VMI uit Epen in de bandenbouwmachines, Priva (de Lier) in klimaatbeheersing in de glastuinbouw, Koppert (Berkel en Rodenrijs) in de biologische gewasbescherming en natuurlijke bestuiving, Moba (Barneveld) in eiersorteermachines, en RijkZwaan (Fijnaart) in de zaadveredeling. Het zijn stuk voor stuk bedrijven die tot de top behoren binnen hun sector. Zoals de Duitse economie niet zonder haar ‘Mittelstand' kan (4 miljoen bedrijven die jaarlijks honderdduizenden banen opleveren), zo is ook de Nederlandse economie gebaat bij een sterke maakindustrie.  

Herwaardering maakindustrie
Dit boek onderkent het belang van de maakindustrie en roept op die (familie)bedrijven als voorbeeld te nemen om de crisis in de economie het hoofd te bieden. In dit soort bedrijven is winst geen doel, maar een middel om de organisatie sterker en vitaler te maken binnen de eigen sector. Het zijn organisaties waar mensen trots zijn op hun werk en het product (zich ermee identificeren). Bedrijven waar hard wordt gewerkt en waar dienstverlening het verschil maakt. Stuk voor stuk zijn het ook bedrijven die innoveren en voorop lopen in technologieontwikkeling. Het is de manier om in een sterk ontwikkelde kennis- en dienstenecomie als Nederland te blijven produceren en internationaal de concurrentie het hoofd te bieden.

Lerend doen, en doende leren
Vitale strategie stelt leren vanuit de praktijk centraal. Het gaat daarbij uit van het unieke karakter van strategische vraagstukken in organisaties, en heeft oog voor persoonlijke talenten en drijfveren van de betrokken mensen (veelal in familiebedrijven).
Goed management is effectief omgaan met complexe situaties in de praktijk. Het vraagt om veel improviseren en leren door doen: weten wat er speelt in de buitenwereld, focus  aanbrengen, de goede vragen stellen, opties ontwikkelen, alternatieven doordenken, keuzen maken en uitvoeren en oog houden voor toeval. Daarbij past geen standaard aanpak.  Elk strategisch vraagstuk is uniek, persoonlijk gekleurd en contextgebonden.

Strategie als ontdekkingstocht
Vitale organisatiestrategie ziet strategie derhalve als een ontdekkingstocht en niet als een vooropgezet plan. Een ontdekkingstocht veronderstelt een vragende grondhouding. Een ontdekking start vaak met verwondering over het bestaande. Verwondering over hoe iets werkt, en waarom het werkt zoals het werkt, en waarom het niet anders zou kunnen werken.
Strategie als ontdekkingstocht speelt zich af in de hoofden en harten van mensen, en manifesteert zich door doen in de praktijk.  Strategievorming is een  proces van creatief puzzelen, en al doende leren 'wat werkt' bij de ontwikkeling van een business idee. Dit gebeurt aan de hand van het stellen van basale wie-, wat- en hoe-vragen, en via het onderzoeken van de mechanismes die aan de 'werking' in de praktijk ten grondslag liggen.

Waardecreatie, positionering en identificatie als leidraad van strategie
Een vitale organisatiestrategie kenmerkt zich door een nadruk op waardecreatie voor en met afnemers, een sterke positionering ten opzichte van medeaanbieders, en een sterke identificatie van medewerkers (professionals, managers) en overige belangenpartijen (zoals aandeelhouders, strategische partners) met de organisatie en het organisatiebeleid.

Waarom dit boek?
Anders dan bestaande strategieboeken reikt dit boek een samenhangend perspectief aan waarbij strategie:

  • zich bewijst in de praktijk; en leert vanuit de ervaring van ‘wat werkt'; de auteurs besteden dus ook veel aandacht aan de wijze waarop organisaties hun groei- en krimpdoelstellingen realiseren;
  • niet gezien wordt als iets lineairs, dat kan worden uitgerold in stappen, maar vooral als iets gelaagds en dat naar zichzelf verwijst;
  • uniek en persoonlijk is, de eigen ambitie en drijfveren van betrokkenen (vaak familiebedrijven) als vertrekpunt neemt;
  • oog heeft voor identificatie van mensen in relatie tot de organisatie en haar producten en diensten;
  • aanhaakt op omgevingsontwikkelingen en met name de invloed van technologieontwikkeling;
  • onzekerheid onderkent die samenhangt met technologieontwikkeling en standaardisatie;
  • leren als vertrekpunt neemt, en de moeilijkheid van ‘ontleren' onderkent;
  • niet enkel gericht is op concurrentie maar juist ook op samenwerking (‘open innovatie');
  • oog heeft voor (culturele) diversiteit in een snel veranderende, globaliserende wereld.

Docentenmateriaal
Bij dit boek ontwikkelen de auteurs Aad Vijverberg en Raymond Opdenakker materiaal dat docenten en studenten bij dit boek kunnen gebruiken:
– PowerPoint-presentatie figuren;
– discussievragen en stellingen per hoofdstuk;
– internetbronnen per hoofdstuk; – casestudies en artikelen per hoofdstuk;
– multiple choice-vragen per hoofdstuk;
– uitwerking multiple choice-vragen per hoofdstuk.
Dit materiaal is beschikbaar op de docentensite van Kluwer (kluweronderwijs.nl).

Meer over Vitale organisatiestrategie.

Reageer op dit artikel