artikel

Ontdek de leider in jezelf

Geen categorie

Ieder van ons heeft de mogelijkheid verandering teweeg te brengen. Je kunt jezelf tot leider transformeren en zelfs grotere systemen als organisaties in beweging zetten. Dat bespreekt Robert Quin in zijn boek 'Diepgaande verandering – ontdek de leider in jezelf'.

Met zelfvertouwen verdwalen
Het boek onderzoekt met verhelderende verhalen en praktische aanwijzingen de ontwikkeling tot innerlijk gedreven leiderschap. De ontdekkingstocht begint ermee te vergeten wat we weten, en met ontdekken wat we nodig hebben. Dit is een ander soort leren dan we gewend zijn, maar het leert je 'met zelfvertrouwen te verdwalen'. Het begint ermee de wereld van zekerheden te verlaten, het huidige ik 'op te geven', buiten oude vertrouwde paradigma's te treden en het ik weer aansluiting laten vinden bij de omgeving. 

Goed voor het collectief
Een innerlijk gedreven leider zal de wereld op geheel eigen wijze waarnemen en interpreteren en kan bijvoorbeeld tot de verassende ontdekking komen dat bepaalde aspecten van een probleem niet 'daarginds' liggen, maar binnen onszelf. Of dat zodra we de organisatiestructuur steunen, we geketend zijn aan de instandhouding ervan. De leider die zich het transformationele  paradigma eigen maakt, wordt daarmee onafhankelijk van de organisatie, gedraagt zich autonoom en is niet door vrees aan de organisatie gebonden. Deze leider neemt een moreel standpunt in en streeft na wat goed is voor het collectief.

Bemoedigende resultaten
Het ligt in de aard van de organisatie transformatie te ontmoedigen, want de daar aanwezige processen zetten aan tot evenwicht, niet tot verandering. In het midden-management ligt echter een zeer groot, maar vaak onaangesproken potentieel tot verandering. In dit segment is de druk tot aanpassing groot: bureaucratische cultuur, ingebakken conflicten en persoonlijke tijdsbeperkingen zijn belangrijke belemmeringen. Uit onderzoek is gebleken dat desondanks transformationele leiders in staat zijn tot belangrijke initiatieven zoals het veranderen van managementstijl en werkwijzen. Ze bleken te kunnen leven met risico's, die ze accepteerden vanwege hun geloof in hun principes. 

Bron: Robert Quin, Diepgaande verandering. Ontdek de leider in jezelf .
Lees ook: Meesterlijk Middenmanagement door Wim Schreuders.

Reageer op dit artikel