artikel

‘Beursgenoteerde ondernemingen bestaan over 50 jaar niet meer’

Geen categorie

Over 50 jaar bestaan er geen beursgenoteerde ondernemingen meer. Dat was de prikkelende stellingname van prof. Kees Cools (Rijksuniversiteit Groningen) tijdens het op 5 november gehouden Eumedion symposium.

Het symposium stond in het teken van het bereiken van beter werkende kapitaalmarkten. Cools stelde dat evolutionair gezien de mens zich 2 miljoen jaar lang heeft georganiseerd in groepen van 80 tot 120 mensen. In een groep van deze grootte kent iedereen elkaar bij naam, is er cohesie en ontstaat er vertrouwen. De ontwikkeling sinds de industriële revolutie naar steeds grotere bedrijven past niet bij deze evolutionair bepaalde behoeften van de mens en leidt volgens Cools tot vervreemding. 
Sinds het einde van de vorige eeuw worden grote, bureaucratische en hiërarchische bedrijven relatief minder effectief en neemt de slagkracht van kleinere bedrijven snel toe. De belangrijkste oorzaken  zijn de sterk gestegen opleidings- en ontwikkelingsniveaus van werknemers waardoor zij in staat zijn zichzelf te organiseren. Tegelijkertijd zijn mensen door de enorm toegenomen mogelijkheden van ict niet langer fysiek gebonden aan (industriële) productieprocessen, maar kunnen zij ‘op afstand' hun diensten aanbieden. Bovendien kunnen kleine ondernemingen nieuwe producten en innovaties sneller introduceren. Deze kleinere ondernemingen zullen de effectenbeurs niet of nauwelijks nodig hebben om kapitaal aan te trekken, waardoor de beurs overbodig wordt.

Governancemodel zwak
Daarbij komt, volgens Cools, dat het governancemodel van beursgenoteerde ondernemingen inherent zwak is, met een raad van commissarissen die onvoldoende tijd heeft, weinig van de organisatie weet en werkt met ‘gekleurde' informatie, afkomstig van de  raad van bestuur. Deze zwakke governance, afgezet tegen het governancemodel van een familiebedrijf, private equity en coöperatie, zal ook maken dat het concept ‘beursvennootschap' niet zal overleven.

Bron: KluwerFinancieelManagement.

Leestips
De strategische revolutie door Wim de Ridder
Handboek corporate governance door Stefan Peij.

Reageer op dit artikel