artikel

Manager met gebrek aan macht kan positie versterken

Geen categorie

Een manager die kampt met een gebrek aan macht, kan gelukkig zijn positie op diverse manieren versterken.

Vaak gaat het binnen organisaties niet zozeer om wie er gelijk heeft maar om wie gelijk krijgt. Een manager moet daarom eerst werken aan zijn geloofwaardigheid. Pas als je geaccepteerd wordt door je medewerkers, kun je hun acties sturen.
Een invloedsarme bestuurder heeft een gebrek aan legitimiteit, belangrijke bedrijfsmiddelen of netwerk. Dat is op te lossen door het spel effectiever te spelen of door de spelregels te veranderen. Een manager kan bijvoorbeeld binnen de spelregels zijn netwerk uitbreiden door te werken aan een relatie met senior mentoren. Het risico is dat hij wordt gezien als een meeloper of hielenlikker. Vervolgens kan de manager de spelregels veranderen, door nieuwe verbindingen te leggen met nog onbekende thema`s, groepen en groepen. Hij wordt dan zelf de spil in een nieuw netwerk.
De Franse onderzoekers Jean-Louis Barsoux en Cyril Bouquet lieten 179 bestuurders werken aan hun machtspositie. Slechts vier slaagden er niet in om hun positie te verbeteren. De samenvatting van hun onderzoeksartikel staat in Management Executive, september/oktober 2013.

Reageer op dit artikel