artikel

Manager moet inzicht hebben in motivatiefocus medewerkers

Geen categorie

Manager moeten inzicht krijgen in de motivatiefocus van medewerkers. Alleen als ze begrijpen hoe hun eigen focus en die van medewerkers in elkaar zit, kan hij de juiste aansturing leveren. Mensen zijn qua motivatiefocus in twee types in te delen. Ze hebben een promotiefocus of een preventiefocus.

Mensen met een promotiefocus werken snel, overwegen veel alternatieven, staan open voor nieuwe mogelijkheden en zoeken positieve feedback. Mensen met een preventiefocus werken langzamer, houden niet van korte deadlines, houden vast aan vertrouwde werkwijzen en hoeven niet zo nodig veel lofuitingen te ontvangen. Beide types zijn nodig, want promotiegerichte medewerkers zullen vaker met creatieve ideeën komen maar preventiegerichte medewerkers zullen vervolgens het kaf van het koren scheiden.
Managers moeten hun leidinggevende stijl aanpassen aan de focus van een medewerker. Promotiegerichte mensen moet bijvoorbeeld een positief doel worden voorgehouden, zoals 'neem vijf penalty's en scoor minstens drie keer'. Preventiegerichte mensen horen liever wat ze juist niet moeten doen, bijvoorbeeld: 'neem vijf penalty's en mis er hoogstens twee'.
Bron: Management Executive, september/oktober 2013.
Boekentip: Motivatie in organisaties.

Reageer op dit artikel