artikel

Wetenschappers: Moed maakt het verschil

Geen categorie

Nu integriteit en ethisch handelen – bij gebrek aan beter – steeds meer een kwestie is geworden van ‘je aan de letter van de wet houden', groeit de behoefte aan leiders die echt ergens in geloven en de moed hebben daarvoor uit te komen. Op zoek dus naar moedige mensen!

Wetenschappers: Moed maakt het verschil

Managementwetenschappers zijn het erover eens: na intelligentie en competenties als broodnodige eigenschappen is er een nieuwe kwaliteit die de doorslag geeft in de zoektocht naar talent: moed, in combinatie met deugdzaamheid. Want de huidige crisis is niet alléén een economische crisis, maar ook een mentale en morele.
Maar wat is dat precies, moed? In het toonaangevende vaktijdschrift The Academy of Management Learning & Education verscheen in juni 2013 een artikel waarin moed als een van de zes deugden van leidinggevenden wordt beschreven. Naast moed is ook wijsheid een deugd, evenals menselijkheid, rechtvaardigheid, blijmoedigheid en dankbaarheid.

Opleidingen
Vier onderzoekers van de Western University bogen zich over de vraag hoe managementopleidingen kunnen bijdragen aan de vorming van moedige en deugdzame toekomstige leidinggevenden. Zij wijzen erop dat mensen zich kunnen ontwikkelen in het nemen van verantwoordelijkheid voor zichzelf, voor anderen en voor de maatschappij, en dat een managementopleiding daarin een vormende taak heeft. Het leren tonen van moed is een belangrijk onderdeel van professionele vorming. Als managementopleidingen dit leerdoel opnemen, worden niet alleen leidinggevenden moediger, maar ook de maatschappij als geheel wordt sterker. ‘Ergens voor staan' is zo van maatschappelijke en economische betekenis.

Nu is karaktervorming natuurlijk geen gemakkelijk onderdeel van een opleiding – een karakter ontwikkelt zich tenslotte vooral in relatie met de buitenwereld – maar toch kan het leren moed te tonen op zijn minst worden opgenomen in het curriculum. Vertaald in concrete leerdoelen houdt dat in: opdoen van zelfkennis, verantwoordelijkheid nemen voor positieve interpersoonlijke relaties en anderen leren bemoedigen, keuzes durven maken en hierin volharden.
Dat trainers en opleiders in dit alles een belangrijke (voorbeeld)functie hebben spreekt voor zich.

Bron: Lidewey E.C. van der Sluis in: PW De Gids.nl, oktober 2013.

Leestip: Leiderschap in organisaties.

Reageer op dit artikel