artikel

Zakendoen in de nieuwe economie – Masterclass met Marga Hoek

Geen categorie

Het nieuwe boek van Marga Hoek, 'Zakendoen in de nieuwe economie – Zeven vensters op succes', richt zich op ondernemers. Ondernemers stonden telkens voor een belangrijk deel aan de wieg van een nieuwe economische revolutie. In de revolutie naar een duurzame economie is dat niet anders. In de masterclass van 13 januari 2014 leert u hier meer over.

De nieuwe economie  – de economie van morgen – is van nature duurzaam. Waar voorgaande economische en duurzame revoluties zich onafhankelijk van elkaar voltrokken, zullen ze in de nieuwe economie geïntegreerd zijn. Deze economie is gestoeld op circulaire principes die betrekking hebben op ecologische, sociale en financiële assets.    

Koplopers van 'het nieuwe zakendoen'
Hoe pak je het als ondernemer aan om in de nieuwe economie succesvol te worden? De weg ernaar toe vergt een nieuw economisch systeem. Een systeem dat alle aspecten van business performance waardeert en beloont. Ook nodig is een verandering op alle systeemniveaus, zegt Marga Hoek (directeur van De Groene Zaak) in haar boek, waarin zestig cases van koplopers de inhoud van 'het nieuwe zakendoen' illustreren.
Het zijn gedreven ondernemers met duurzame waarden, die een nieuwe invulling geven aan zeven klassieke managementgebieden – zeven vensters met uitzicht op succes: klant, innovatie, financiering, businesscase, schaalgrootte, value cycle en leiderschap.        

Modellen en best practices
De totale waardecreatie zal bepalend zijn in de waardeketen, niet het bedrijfsresultaat. Marga Hoek over haar boek: 'Het is een innovatief, exploratief en populairwetenschappelijk managementboek, waarin ik enerzijds nieuwe en werkbare modellen introduceer en anderzijds de al beschikbare kennis en best practices belicht en verbind'.
    
Het boek en de masterclass geven antwoord op vragen als:  
– Wat behelst zakendoen in de nieuwe economie nu precies? 
– Hoe verdien je er je geld? 
– Hoe en met wie innoveer je dan? 
– Hoe tekent zich je klantrelatie? 
– Op welke manier positioneer je je onderneming in het internationale krachtenveld? 
– Hoe ziet je businessmodel eruit? 
– Wat zijn de kenmerken van je ondernemingscultuur en waar dienen ze voor? 
– Hoe geef je leiding aan een onderneming in de nieuwe economie?                      

Peter Bakker, president World Business Council for Sustainable Development, voormalig CEO TNT: 
'Marga Hoek schetst een fascinerend referentiekader van de nieuwe economie dat iedere ondernemer zal inspireren'. 

Gunter Pauli, auteur van onder meer The Blue Economy, lid van de Club van Rome:
'Wat meer van hetzelfde en wat minder van het slechte gaan onze maatschappij niet verduurzamen. Marga Hoek brengt ons terecht terug naar de basis van de economie: de klant'.                                                              

Voor meer informatie en aanmelding voor de masterclass van 13 januari 2014: degroenezaak.

Reageer op dit artikel