artikel

De morele kant van management en organisatie

Geen categorie

Wat is een eerlijke beloning voor arbeid? Hoeveel mogen mensen überhaupt voor hun werk verdienen? Werken we om te leven of leven we om te werken? Om dit soort vragen draait het in het boek Bedrijfsethiek van René ten Bos en Mollie Painter-Morland.

De auteurs kijken vanuit een ethisch perspectief naar thema's die ook in de gewone managementliteratuur aan de orde zijn: duurzaamheid, verantwoordelijkheid, leiderschap, en confronteert de lezer met het werk van filosofen als Nietzsche, Foucault, Rawlins, Sloterdijk en vele anderen. Dat levert een waardevolle aanvulling op voor de discussies en dilemma's die steeds vaker in bedrijven en organisaties opduiken, en die organisatievraagstukken in de brede sociale en menselijke context plaatsen waar ze thuishoren. Het boek is bedoeld voor studenten, docenten en voor ieder die in de praktijk te maken heeft met de alledaagse paradoxen en problemen van het bedrijfsleven en daarover wil reflecteren.

Belonen, bonussen en compensatie
Te hoge bonussen, vertrekpremies voor falende bestuurders, gelijke beloning voor gelijk werk, bezuinigingsmaatregelen die vooral de werkvloer treffen. De kranten staan er vol van, en iedereen heeft er een mening over. De auteurs van Bedrijfsethiek wijden er een hoofdstuk aan, en geven aan de hand van concrete voorbeelden een overzicht van wat de ethiek en de filosofie hierover te zeggen hebben. Dat maakt de zaken (en ‘het vellen van een oordeel') er niet per definitie simpeler op, maar wel genuanceerder. Zo wordt onder andere duidelijk dat ons begrip van rechtvaardigheid en ‘moreel handelen' sterk samenhangt met de specifieke historische en maatschappelijke context waarin we leven. En ook dat er vaak geen eenduidig ‘goede', altijd geldende standpunten zijn. Soms zijn er zelfs redelijke filosofische argumenten te bedenken ter verdediging van ongelijkheid in beloning – weliswaar in een specifieke context, maar toch. Dit soort redeneringen stemt tot kritisch nadenken en roept nieuwe vragen op, en dat lijkt precies de bedoeling van de schrijvers. En het maakt dat dit boek zich onderscheidt van alle andere managementliteratuur.    

Bron: René ten Bos en Mollie Painter-Morland: Bedrijfsethiek, Filosofische perspectieven, Boom, Amsterdam, 2013.
Lees ook: Rob van Es, Professionele ethiek. Morele besluitvorming in organisaties en professies.

Reageer op dit artikel